Uroczystość św. Józefa

św. Józef19 marca obchodziliśmy uroczystość św. Józefa, jednego z Patronów naszego Zgromadzenia. Św. Jan Bosko, w swoich pismach, podkreślał cnoty jakimi odznaczał się Opiekun Zbawiciela. Cichość, pracowitość, wierność powołaniu Bożemu, winny cechować każdego ojca rodziny oraz salezjanina. Tego też dnia swoje imieniny obchodził ks. Józef Marszałek, długoletni duszpasterz młodzieży i wykładowca w naszym seminarium. Continue reading

Dzień Wdzięczności

W sobotę, 7 marca, współbracia z trzeciego kursu, aspirujący do prezbiteratu otrzymali posługę lektoratu, która, zgodnie z przepisami Kościoła, uprawnia mężczyzn do proklamowania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorat jest pierwszą posługą na drodze ku kapłaństwu.
Continue reading

Wizytacja Księdza Radcy

Konferencja Księdza Radcy Tadeusza Rozmusa SDB Od 20 do 22 lutego, gościł w naszej wspólnocie Radca Generalny Regionu Europa Środkowo – Północna, ks. dr Tadeusz Rozmus SDB z Rzymu. Kilkudniowy pobyt Księdza Radcy w domu na „Łosiówce” związany był z trwającą właśnie wizytacją w Inspektorii Pilskiej, której współbracia w okresie formacji seminaryjnej, przynależą do studentatu teologicznego w Krakowie. Continue reading

Pożegnanie diakonów!

W ubiegły wtorek, 17 lutego nasi współbracia diakoni zdali swój ostatni seminaryjny, egzamin – ex universa. W tak ważnym dniu dla nich i dla całej naszej wspólnoty nie mogło zabraknąć wieczornego spotkania braterskiego. „Pożegnanie diakonów”, bo tak utarło się nazywać w naszej wspólnocie ten właśnie wieczór, na stałe jest wpisane w nasze roczne kalendarium. Continue reading

EX UNIVERSA

We wtorek 17 lutego 2015 r. siedmiu diakonów studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (Krzysztof Cepil, Robert Gajewski, Marian Gruszczyk, Paweł Kosowski, Mateusz Koziołek, Bartosz Majchrzak, Mirosław Pudło) przystąpiło do egzaminu „Ex universa theologia”.

Continue reading

Salezjanie i górale!

W dniach 8 – 12 lutego, nasza wspólnota seminaryjna przebywała na zasłużonym zimowym wypoczynku w Szczyrku. Współbracia domu szczyrkowskiego przyjęli nas z wielką serdecznością i życzliwością, jak to w salezjańskiej gościnie bywa! We wnętrzach wyremontowanego domu rekolekcyjnego doświadczyliśmy prawdziwie braterskiego klimatu.  Continue reading

Salezjanie u Karmelitanek!

Eucharystia w KarmeluW święto Ofiarowania Pańskiego, 2 lutego, w całym Kościele obchodzony jest Dzień Życia Konsekrowanego. Jest to wyjątkowy dzień dla wszystkich tych, którzy oddali swoje życie Bogu żyjąc według rad ewangelicznych. Wspólne świętowanie jest nie tylko znakiem jedności, ale też okazją do wzajemnego umacniania się  i dawania osobistego świadectwa przeżywanej konsekracji zakonnej. Continue reading