Arcybiskup Antoni Baraniak – biskup niezłomny

W poniedziałek – 24 kwietnia w murach naszego seminarium salezjańskiego na Łosiówce odbyło się sympozjum historyczno – pedagogiczne poświęcone osobie księdza arcybiskupa Antoniego Baraniaka. Spotkanie rozpoczął przełożony salezjańskiej Inspektorii Krakowskiej ks. Adam Parszywka SDB, zaś rolę prowadzącego pełnił ks. Andrzej Gołębiowski SDB. Wśród znamienitych gości byli między innymi J.E. Arcybiskup Marek Jędraszewski, ks. Tadeusz Rozumus SDB – radca regionalny oraz inspektorzy z Warszawy, Piły, Wrocławia. Continue reading

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNE POŚWIĘCONE OSOBIE ARCYBISKUPA ANTONIEGO BARANIAKA

Abp Antoni Baraniak, salezjanin, pełnił funkcję sekretarza ks. Prymasa Augusta Hlonda, a po jego śmierci jego następcy ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego. W dniu internowania kard. Stefana Wyszyńskiego, 25 września 1953, został aresztowany i osadzony w więzieniu na Rakowickiej, gdzie przez trzy lata był okrutnie torturowany. Celem oprawców było wymuszenie złożenia fałszywych zeznań obciążających Prymasa Wyszyńskiego i umożliwiających wytoczenie mu pokazowego procesu sądowego. Heroiczna postawa abpa Baraniaka uniemożliwiła władzom komunistycznym realizację sprawdzonego już na Węgrzech, w Czechosłowacji i Chorwacji scenariusza skazania zwierzchnika Kościoła, a co się z tym wiązało również jego dyskryminacji i wykluczenia z życia społecznego.

Idźcie i głoście

Wielki tydzień to już tradycyjnie czas wzmożonej pracy duszpasterskiej wspólnoty z Łosiówki. Podobnie jak od lat i w tym roku współbracia naszego domu zakonnego przeprowadzili w całej Polsce serie rekolekcji młodzieżowych, skierowanych do uczniów różnych poziomów szkół.

W tym roku odwiedziliśmy m.in. Oświęcim, Zabrze, Kraków – Dębniki, Łódź, Pajęczno. Continue reading

Ekstremalna Droga Krzyżowa

Chęć. Decyzja. Zgłoszenie się. Wyjście. Radość. Milczenie. Noc. Ciemność. Walka. Ból. Cierpienie. Zdenerwowanie. Zniechęcenie. Krzyż. Nadzieja. I w końcu modlitwa. Siedmiu odważnych salezjanów z naszego seminarium wędrowało w tegorocznej edycji EDK. Ich serca były pełne nadziei oraz różnych intencji. Poszli, by naśladować Chrystusa, by zbliżyć się do Niego, by przełamać swe bariery, by doznać wyzwolenia dzięki modlitwie, wysiłkowi i niesieniu krzyża. Był to sposób przeżywania czasu Wielkiego Postu, który prowadzi przez umartwienia i wyrzeczenia do tajemnicy Zmartwychwstania. Continue reading