Narodowy Dzień Niepodległości na „Łosiówce”

W dzisiejszym świecie, który niesie ze sobą echa idei globalizacji, porzucenia tego, co w sposób bezpośredni dotyczy własnego państwa, propagowania jego kultury i zwyczajów należy we właściwy sposób przywrócić pragnienie zdrowego patriotyzmu. Przejawem tego może być zaangażowanie się w organizowanie lokalnych obchodów świąt państwowych. Czytaj całość…

Ecclesia semper reformanda?

Salezjanie: uprawiamy sport, muzykujemy, robimy teatr… umiemy też napisać dobry artykuł naukowy. Dnia 13 listopada 2014 r., odbyło się VII Studenckie Sympozjum Naukowe, organizowane przez WSD Kraków oraz UPJP2, którego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie „Ecclesia Semper Reformanda?” („Czy Kościół powinien się zawsze reformować?”). Prelegenci byli zgrupowani w kilka sekcji: biblijna, historyczna, liturgiczna, pastoralna. Czytaj całość…

Akcja – Marianówka!

W dniach 7-11 listopada część  alumnów z Inspektorii Wrocławskiej wzięła udział w Formacyjnym Spotkaniu Młodych dla licealistów. Spotkaliśmy się w Marianówce położonej w Kotlinie Kłodzkiej u stóp Masywu Śnieżnika, by wspólnie pochylić się nad hasłem „Mężczyzna katolik”. Nasze grono było kameralne: szesnastu młodych ludzi i salezjanie, jednak nie utrudniało to zadania – wprost przeciwnie, sprzyjało nawiązywaniu relacji i podejmowaniu męskich, nie zawsze łatwych tematów. Czytaj całość…

Jesienne potyczki intelektualne

Sympozjum Biblijne

Sympozjum Biblijne


Wraz z rozpoczęciem intelektualnych zmagań w nowym roku akademickim, rozpoczęły się także sympozja i k
onferencje naukowe organizowane w różnych częściach Polski, w których brali udział nasi współbracia. 17 października, mieliśmy okazję uczestniczyć w Sympozjum Liturgicznym, organizowanym już tradycyjnie w naszym studentacie filozoficzno – pedagogicznym w Lądzie n. Wartą.

Czytaj całość…

W ślad za Karolem Wojtyłą…

Pielgrzymka śladami Karola Wojtyły11 października, na dzień przed ustanowionym, kolejnym Dniem Papieskim, udaliśmy się w doroczną Pieszą Pielgrzymkę śladami Karola Wojtyły Robotnika. W tym roku obchodziliśmy okrągłą, dziesiątą, rocznicę podjęcia tej pięknej modlitewnej inicjatywy. Wśród wielu pielgrzymów, których liczba przekroczyła sześćset osób byli, poza naszymi dębnickimi parafianami, także pątnicy spoza Krakowa wraz ze swoimi duszpasterzami. Czytaj całość…

Inauguracja Roku Akademickiego 2014/2015

ks. Dariusz Kozłowski SDB - Rektor WSD TSNo i się zaczęło…

Wraz z 1 października, w murach Łosiówki, zabrzmiało uroczyste Gaudeamus! Inauguracja nowego roku akademickiego 2014/2015 stała się faktem. W kolejne miesiące wytężonej nauki wprowadziła nas Eucharystia, której przewodniczył Ksiądz Inspektor Dariusz Bartocha SDB. Przełożony Inspektorii Krakowskiej wygłosił także homilię. Osoba św. Teresy od Dzieciatka Jezus, której wspomnienie przeżywaliśmy, stała się niejako inspiracją do refleksji nad posłannictwem salezjańskim, co jasno wybrzmiało w słowach Kaznodziei. Czytaj całość…

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

Pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej 2014W ostatni dzień września, cała społeczność naszego seminarium uczestniczyła w dorocznej pielgrzymce seminarzystów Archidiecezji Krakowskiej do tronu Maryi w Kalwarii Zebrzydowskiej. W ten sposób studenci Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, formalnie rozpoczęli nowy rok akademicki. Zgromadzonych w bazylice studentów i profesorów uczelni powitał kustosz sanktuarium. Czytaj całość…