Ustanowienie akolitów w Niepokalaną

8 grudnia to ważna data w kalendarzu liturgicznym. Tego dnia bowiem Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Maryja urodziła się wolna od grzechu pierworodnego, już od poczęcia żyła w łasce uświęcającej. Bóg uczynił tak ze względu na przyszłą rolę Maryi w wydarzeniach zbawczych, gdy została Matką Chrystusa. Continue reading

św. Mikołaj na Łosiówce

Już 4 grudnia, gościliśmy w naszym domu nietypowego Gościa. We własnej osobie, wieczorem, w jadalni naszego domu, pojawił się Biskup Mikołaj. Jego wizytę poprzedzili dwaj inni dobrodzieje kojarzeni ze świąteczną gorączką prezentów. Był i Dziadek Mróz, i „krasnal” w czerwonym wdzianku kojarzony z osobą świętego z Mirry. Continue reading

Cecyliada 2014

W kalendarzu salezjańskich uroczystości, na stałe wpisało się radosne świętowanie wspomnienia św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej. Salezjanie, duchowi synowie św. Jana Bosko, mają wpisane w swoje posłannictwo ewangelizowanie za pomocą piękna muzyki i śpiewu. Dlatego, już od nowicjatu, kandydaci do Zgromadzenia pobierają nauki z zakresu gry na instrumencie. Przed laty, w domach salezjańskich i szkołach, istniały orkiestry dęte oraz chóry kameralne, a wielu salezjanów obdarowanych artystycznymi talentami, zawodowo zajmowało się muzyką, jak np. ks. Antoni Chlondowski SDB. Do dziś przetrwały chóry seminaryjne: w bratnim seminarium w Lądzie nad Wartą oraz nasz chór „Canticum”. Salezjańską domeną jest także kształcenie muzyczne dlatego dużą popularnością cieszą się nasze ośrodki muzyczne, w tym szkoła organistowska w Lutomiersku.

Continue reading

Narodowy Dzień Niepodległości na „Łosiówce”

W dzisiejszym świecie, który niesie ze sobą echa idei globalizacji, porzucenia tego, co w sposób bezpośredni dotyczy własnego państwa, propagowania jego kultury i zwyczajów należy we właściwy sposób przywrócić pragnienie zdrowego patriotyzmu. Przejawem tego może być zaangażowanie się w organizowanie lokalnych obchodów świąt państwowych. Continue reading

Ecclesia semper reformanda?

Salezjanie: uprawiamy sport, muzykujemy, robimy teatr… umiemy też napisać dobry artykuł naukowy. Dnia 13 listopada 2014 r., odbyło się VII Studenckie Sympozjum Naukowe, organizowane przez WSD Kraków oraz UPJP2, którego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie „Ecclesia Semper Reformanda?” („Czy Kościół powinien się zawsze reformować?”). Prelegenci byli zgrupowani w kilka sekcji: biblijna, historyczna, liturgiczna, pastoralna. Continue reading

Akcja – Marianówka!

W dniach 7-11 listopada część  alumnów z Inspektorii Wrocławskiej wzięła udział w Formacyjnym Spotkaniu Młodych dla licealistów. Spotkaliśmy się w Marianówce położonej w Kotlinie Kłodzkiej u stóp Masywu Śnieżnika, by wspólnie pochylić się nad hasłem „Mężczyzna katolik”. Nasze grono było kameralne: szesnastu młodych ludzi i salezjanie, jednak nie utrudniało to zadania – wprost przeciwnie, sprzyjało nawiązywaniu relacji i podejmowaniu męskich, nie zawsze łatwych tematów. Continue reading

Śpiewać każdy może…

Chór "Canticum"

Chór „Canticum”

 

Już najstarsi salezjanie twierdzili, że duchowy syn św. Jana Bosko, powinien znać się na muzyce, na ile jest to oczywiście możliwe. Powinien też starać się śpiewać, by poprzez śpiew wyrażać radość z bycia dzieckiem Bożym. Sam nasz Ojciec zwykł powtarzać: „Również muzyka służy wychowywaniu młodzieży”.

Continue reading