Zwiedzając Ukrainę

„Jak żywetsia na Ukraini?” – „Jak żyje się na Ukrainie?” – takie pytanie postawiliśmy sobie już jakiś czas temu. W dniach 10-16 września spróbowaliśmy odnaleźć na nie odpowiedź. Nie w przewodnikach, nie w Internecie lecz w rzeczywistości. Dlatego nasza Wspólnota wraz z Księdzem Dyrektorem na czele, udała się do Odessy. Continue reading

Salezjanami na wieki wieków

Mińsk, Szczecin, Wrocław, Czerwińsk nad Wisłą, Rzeszów i Krostyszew – to miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów, jednak w tym roku coś je połączyło.  Właśnie w tych miejscach wybrzmiały słowa: „ślubuję na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich”. Młodzi salezjanie postanowili już nie na rok, dwa czy trzy ale na zawsze związać się z Towarzystwem świętego Franciszka Salezego i bezwarunkowo oddać swoje życie Bogu. Continue reading

Wizytacja rozpoczęta

W sobotę 2 września w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Pomimo trwających jeszcze wakacji, w kaplicy, jadalni oraz w innych pomieszczeniach zrobiło się tłoczno i gwarno za sprawą przybyłych gości. Okolicznością, która zgromadziła współbraci salezjanów, delegacje oraz młodzież z niemal wszystkich placówek inspektorii krakowskiej, było rozpoczęcie nadzwyczajnej wizytacji księdza radcy regionu Europa Środkowo-Północna, ks. Tadeusza Rozmusa.
Przed rozpoczęciem wizytacji odbyło się spotkanie rady inspektorialnej z ks. Radcą. Continue reading

W drodze do wieczystych

To już? Już. Przygotowania do ślubów wieczystych oficjalnie rozpoczęto. We wtorek wieczorem, jakby ktoś pytał, 22 sierpnia.

Wprawdzie wyczekiwane „ślubuję na zawsze” mamy wypowiedzieć przed Bogiem i ludźmi dopiero za rok, to już teraz zgromadzenie zarezerwowało dla nas czas na pogłębioną refleksję nad własnym powołaniem. Nie pierwszą i nie ostatnią, ale na pewno wyjątkową. Nigdy wcześniej bowiem podczas specjalnie z tej okazji wygłaszanych konferencji i toczonych dyskusji nie było słychać tak wyraźnie litanii do wszystkich świętych, która za rok zostanie odśpiewana na naszych ślubach. Uświęcone tradycją miejsce też robi swoje. Trudno dziś o salezjanina, który do złożenia profesji wieczystej nie przygotowywałby się właśnie w Rumii u Wspomożycielki Wiernych. Nie jest nas wielu – zaledwie ośmiu, ale pod czujnym okiem ks. Adama Paszka staramy się jak najlepiej wykorzystać dany nam czas. Liczymy na wasze wsparcie modlitewne (pomożecie?). Niech Duch Święty dokona w nas swego dzieła, mimo naszej słabości.

kl. Adam Cieślak SDB Continue reading

Pielgrzymka na Białoruś

Malowniczy klimat wsi i nowoczesne budowle miast towarzyszyły kilku współbraciom z naszej wspólnoty podczas pielgrzymki na Białoruś, którą odbyliśmy z okazji wieczystych ślubów zakonnych Artura Liashneuskiego SDB.Sześć dni tam spędzonych było przepełnionych spotkaniami z salezjanami tam żyjącymi, ludźmi związanymi z naszymi dziełami, a także odwiedzaniem miejsc ważnych dla Kościoła i kraju.

Pierwszym miejscem, do którego przyjechaliśmy było Narodowe Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu, gdzie kl. Artur przeżył swój dzień skupienia. Podczas homilii ks. Dariusz Mikołajczyk SDB, sekretarz Inspektorii Warszawskiej, pouczył o znaczeniu wiary, nadziei i miłości w życiu zakonnym. Wiara bowiem jest podstawą powołania zakonnego, nadzieja upewnia o świętości, do której prowadzi to powołanie, a miłość stanowi odpowiedź człowieka na dar otrzymany od Boga. Te słowa na pewno towarzyszyły Arturowi w niedzielę 13 sierpnia, kiedy to w kościele św. Jana Chrzciciela w Mińsku złożył na ręce Księdza Delegata Wiktora Hajdukiewicza SDB wieczyste śluby zakonne w Towarzystwie św. Franciszka Salezego. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Aleksander Yasheuski SDB.

Następne trzy dni przeznaczyliśmy na poznawanie Białorusi. Odwiedziliśmy wiele ważnych miejsc: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Barunach, kościół w Wiszniewie, działo salezjańskie w Smorgoniu, parafię w Dziatłowie, gdzie przeżywaliśmy odpust parafialny Wniebowzięcia NMP, zamek w Mirze, dom Adama Mickiewicza i ruiny zamku w Nowogródku.

Nasz pobyt na Białorusi szybko minął, ale wspomnienia pozostaną na długo. Z każdym miejscem, które odwiedziliśmy łączy się konkretna historia, która urzeka i porusza. Ludzie, których spotkaliśmy obdarzali się niezwykłą serdecznością, życzliwością i gościnnością. Jedno z takich spotkań zapamiętam chyba na zawsze. Pani, która otwierała nam kościół w Barunach pożegnała nas słowami: „Przyjeżdżajcie do nas, bo brakuje księży!”. Rzeczywiście na Białorusi księży jest niewielu, a potrzeby są ogromne, o czym mówią sami Białorusini. Módlmy się zatem o liczne powołania do kapłaństwo, do życia zakonnego z tamtych terenów!

Podróż do korzeni

W życiu każdego Salezjanina można odnaleźć pewne niesamowite, wyjątkowe chwile, które determinują jego zachowania, postawy, decyzje. Jedną z takich chwil jest niewątpliwie złożenie profesji wieczystej, a więc przyrzeczenie Bogu, że już na zawsze będzie żył w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie w Zgromadzeniu Salezjańskim. Jednak aby dobrze się do tego wydarzenia przygotować, potrzeba chwili wyciszenia, zastanowienia się nad sobą, nad swoim ostatecznym wyborem pójścia za Chrystusem w stylu księdza Bosko. Po prostu potrzeba rekolekcji. Continue reading

Święcenia diakonatu

Panie, wejrzyj łaskawie na te swoje sługi, których przez modlitwę wyświęcamy na diakonów, aby służyli Twoim świętym ołtarzom. – to słowa, które w sobotę, 24 czerwca, podczas święceń diakonatu, do Boga Ojca skierował ks. biskup Leszek Leszkiewicz. Przez gest nałożenia rąk na głowy Artura Chejnowskiego SDB, Jarosława Krzysztonka SDB, Konrada Roszczyka SDB i Łukasza Torbickiego SDB oraz modlitwę święceń nasi bracia zostali włączeni do grona diakonów. Continue reading

Odkrywając błogosławionych

W ostatnim czasie, w Rodzinie Salezjańskiej, bardzo wiele mówi się o błogosławionych Oratorianach z Poznania. Nic w tym dziwnego, gdyż w tym roku przypada jubileusz 75 lat od męczeńskiej śmierci jaką ponieśli nasi wychowankowie. W tym kontekście w naszej wspólnocie, w dniu 13 czerwca, odbyło się spotkanie z ks. Arturem Świeżym SDB – kierownikiem archiwum inspektorii krakowskiej. Continue reading

Z błogosławionymi Oratorianami

W  weekend, 9-11 czerwca, współbracia z wrocławskiej inspektorii udali się do Poznania, gdzie rodzina salezjańska wraz z młodzieżą z całej Polski świętowała obchody 75 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionych oratorianów. Główne uroczystości odbywały się w sobotę, jednak część młodzieży wraz z opiekunami do stolicy Wielkopolski przybyła już w piątek na tzw. Oratoriadę, czyli spotkanie oratoriów z inspektorii wrocławskiej. Continue reading

Prymicje na Łosiówce

W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 8.06 –  nasi bracia neoprezbiterzy  sprawowali Eucharystię prymicyjną w naszej wspólnocie! W to wyjątkowe święto w rektoracie przy „Łosiówce” dziesięciu nowo wyświęconych salezjanów dziękowało za czas, który przygotował ich do służby kapłańskiej. Continue reading