Harcerze na „Łosiówce”

logo ZHR14 kwietnia, w ramach cotygodniowej konferencji, gościliśmy w naszym domu grupę odpowiedzialnych za prowadzenie Małopolskiej Chorągwi Harcerzy ZHR, w składzie: hm. Wojciech Hausner, pwd Paula Próba, Piotr Kosiarski, ks. phm. Leszek Węgrzyn, hm. Krzysztof Jabłoński. Prelegenci przedstawili kilka istotnych aspektów funkcjonowania współczesnego skautingu w Polsce i na świecie. Continue reading

Jubileusz św. Jana Bosko w nowicjacie!

W dn. 11-12 kwietnia, czterech współbraci z naszego domu: kl. Karol Romankiewicz, kl. Mariusz Pupka, kl. Michał Piechota oraz kl. Maciej Michalak uczestniczyło w uroczystości jubileuszowej z okazji urodzin św. Jana Bosko zorganizowanej w naszym salezjańskim nowicjacie w Kopcu k. Częstochowy. Wybór czterech młodych salezjanów nie był przypadkowy. Organizatorzy imprezy zdecydowali się zaprosić byłych asystentów nowicjatu z czterech ostatnich lat.

Continue reading

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

Wszystkim dobrodziejom i sympatykom naszego domu, życzymy radości, miłości i pokoju w przeżywaniu tajemnicy Zmartwychwstania Zbawiciela, który pokonując śmierć, powołał nas do nowego życia!                                          

Redakcja: losiowka.pl

Uroczystość św. Józefa

św. Józef19 marca obchodziliśmy uroczystość św. Józefa, jednego z Patronów naszego Zgromadzenia. Św. Jan Bosko, w swoich pismach, podkreślał cnoty jakimi odznaczał się Opiekun Zbawiciela. Cichość, pracowitość, wierność powołaniu Bożemu, winny cechować każdego ojca rodziny oraz salezjanina. Tego też dnia swoje imieniny obchodził ks. Józef Marszałek, długoletni duszpasterz młodzieży i wykładowca w naszym seminarium. Continue reading

Dzień Wdzięczności

W sobotę, 7 marca, współbracia z trzeciego kursu, aspirujący do prezbiteratu otrzymali posługę lektoratu, która, zgodnie z przepisami Kościoła, uprawnia mężczyzn do proklamowania Słowa Bożego w zgromadzeniu liturgicznym. Lektorat jest pierwszą posługą na drodze ku kapłaństwu.
Continue reading

Wizytacja Księdza Radcy

Konferencja Księdza Radcy Tadeusza Rozmusa SDB Od 20 do 22 lutego, gościł w naszej wspólnocie Radca Generalny Regionu Europa Środkowo – Północna, ks. dr Tadeusz Rozmus SDB z Rzymu. Kilkudniowy pobyt Księdza Radcy w domu na „Łosiówce” związany był z trwającą właśnie wizytacją w Inspektorii Pilskiej, której współbracia w okresie formacji seminaryjnej, przynależą do studentatu teologicznego w Krakowie. Continue reading

Pożegnanie diakonów!

W ubiegły wtorek, 17 lutego nasi współbracia diakoni zdali swój ostatni seminaryjny, egzamin – ex universa. W tak ważnym dniu dla nich i dla całej naszej wspólnoty nie mogło zabraknąć wieczornego spotkania braterskiego. „Pożegnanie diakonów”, bo tak utarło się nazywać w naszej wspólnocie ten właśnie wieczór, na stałe jest wpisane w nasze roczne kalendarium. Continue reading

EX UNIVERSA

We wtorek 17 lutego 2015 r. siedmiu diakonów studiujących w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie (Krzysztof Cepil, Robert Gajewski, Marian Gruszczyk, Paweł Kosowski, Mateusz Koziołek, Bartosz Majchrzak, Mirosław Pudło) przystąpiło do egzaminu „Ex universa theologia”.

Continue reading