Tam skarb twój, gdzie serce twoje – konferencja z ekonomem inspektorialnym

We wtorek – 14 marca – w ramach konferencji odbyło się spotkanie z księdzem Leszkiem Królem SDB, ekonomem inspektorii wrocławskiej. Przybył on do nas by podzielić się refleksją dotyczącą ubóstwa zakonnego. W swej wypowiedzi poruszył kwestie związane z praktycznymi wymogami ubóstwa, które wynikają z konstytucji salezjańskich. Jest to przede wszystkim zależność od przełożonego w dysponowaniu środkami materialnymi, które posiadamy lub które otrzymujemy.

Spotkanie to zaczął jednak od refleksji nad Pismem Świętym. Pokazał nam, że ubóstwo wtedy będzie prawdziwe, jeżeli będzie wynikało z serca, a nie zachowywania prawa. Bardzo mocno wybrzmiało, że być ubogim nie znaczy tyle, co nic nie mieć, ale posiadać i nie być przywiązanym do bogactw i dóbr materialnych. Na przykładzie Adama i Ewy wyjaśnił nam, że często zwracamy uwagę, na pewne braki, które wynikają ze złożonego ślubu, zamiast skupić się na bogactwie i błogosławieństwie wynikającym z przestrzegania ubóstwa.  Pod koniec spotkania ks. Leszek znalazł również czas na odpowiedzi na nasze pytania. Rozmowa z ekonomem przyczyniła się do wzrostu świadomości o istocie ubóstwa i radości, która może zrodzić się z powodu wykonywania woli Bożej, która objawia się poprzez decyzje przełożonych.

Paweł Pełka SDB