Idźcie i głoście

Wielki tydzień to już tradycyjnie czas wzmożonej pracy duszpasterskiej wspólnoty z Łosiówki. Podobnie jak od lat i w tym roku współbracia naszego domu zakonnego przeprowadzili w całej Polsce serie rekolekcji młodzieżowych, skierowanych do uczniów różnych poziomów szkół.

W tym roku odwiedziliśmy m.in. Oświęcim, Zabrze, Kraków – Dębniki, Łódź, Pajęczno.

Tegoroczne rekolekcje zostały zgodnie z planem ukierunkowane na ukazanie dzieciom i młodzieży postaci pięciu młodych męczenników salezjańskiego oratorium w Poznaniu. Błogosławiona Piątka Poznańska, której 75-tą rocznicę męczeństwa obchodzimy w tym roku, jest nadal nieodkrytym przez wielu młodych skarbem duchowości salezjańskiej. Poprzez ukazanie historii ich życia i męczeństwa, oraz poprzez odwołanie do napisanych przez młodych błogosławionych listów współbracia starali się ukazać siłę duchowości radości i optymizmu promowanej w środowiskach salezjańskich.

Tegoroczne rekolekcje wielkopostne dobiegły końca a przed współbraćmi kolejny czas intensywnych zajęć związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem Świętego Triduum Paschalnego. W tym celu, zaraz po zakończeniu spotkań z młodymi, współbracia wyjechali do pracy w placówkach salezjańskich, do których zostali przypisani przez swoich przełożonych.

Tekst: Łukasz Burnicki SDB
Foto: Redakcja