SDB

Pielgrzymka na Białoruś

Malowniczy klimat wsi i nowoczesne budowle miast towarzyszyły kilku współbraciom z naszej wspólnoty podczas pielgrzymki na Białoruś, którą odbyliśmy z okazji wieczystych ślubów zakonnych Artura Liashneuskiego SDB.Sześć dni tam spędzonych było przepełnionych spotkaniami z salezjanami tam żyjącymi, ludźmi związanymi z naszymi dziełami, a także odwiedzaniem miejsc ważnych dla Kościoła i kraju.

Pierwszym miejscem, do którego przyjechaliśmy było Narodowe Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu, gdzie kl. Artur przeżył swój dzień skupienia. Podczas homilii ks. Dariusz Mikołajczyk SDB, sekretarz Inspektorii Warszawskiej, pouczył o znaczeniu wiary, nadziei i miłości w życiu zakonnym. Wiara bowiem jest podstawą powołania zakonnego, nadzieja upewnia o świętości, do której prowadzi to powołanie, a miłość stanowi odpowiedź człowieka na dar otrzymany od Boga. Te słowa na pewno towarzyszyły Arturowi w niedzielę 13 sierpnia, kiedy to w kościele św. Jana Chrzciciela w Mińsku złożył na ręce Księdza Delegata Wiktora Hajdukiewicza SDB wieczyste śluby zakonne w Towarzystwie św. Franciszka Salezego. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Aleksander Yasheuski SDB.

Następne trzy dni przeznaczyliśmy na poznawanie Białorusi. Odwiedziliśmy wiele ważnych miejsc: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Barunach, kościół w Wiszniewie, działo salezjańskie w Smorgoniu, parafię w Dziatłowie, gdzie przeżywaliśmy odpust parafialny Wniebowzięcia NMP, zamek w Mirze, dom Adama Mickiewicza i ruiny zamku w Nowogródku.

Nasz pobyt na Białorusi szybko minął, ale wspomnienia pozostaną na długo. Z każdym miejscem, które odwiedziliśmy łączy się konkretna historia, która urzeka i porusza. Ludzie, których spotkaliśmy obdarzali się niezwykłą serdecznością, życzliwością i gościnnością. Jedno z takich spotkań zapamiętam chyba na zawsze. Pani, która otwierała nam kościół w Barunach pożegnała nas słowami: „Przyjeżdżajcie do nas, bo brakuje księży!”. Rzeczywiście na Białorusi księży jest niewielu, a potrzeby są ogromne, o czym mówią sami Białorusini. Módlmy się zatem o liczne powołania do kapłaństwo, do życia zakonnego z tamtych terenów!

Podróż do korzeni

W życiu każdego Salezjanina można odnaleźć pewne niesamowite, wyjątkowe chwile, które determinują jego zachowania, postawy, decyzje. Jedną z takich chwil jest niewątpliwie złożenie profesji wieczystej, a więc przyrzeczenie Bogu, że już na zawsze będzie żył w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie w Zgromadzeniu Salezjańskim. Jednak aby dobrze się do tego wydarzenia przygotować, potrzeba chwili wyciszenia, zastanowienia się nad sobą, nad swoim ostatecznym wyborem pójścia za Chrystusem w stylu księdza Bosko. Po prostu potrzeba rekolekcji. Continue reading

Odkrywając błogosławionych

W ostatnim czasie, w Rodzinie Salezjańskiej, bardzo wiele mówi się o błogosławionych Oratorianach z Poznania. Nic w tym dziwnego, gdyż w tym roku przypada jubileusz 75 lat od męczeńskiej śmierci jaką ponieśli nasi wychowankowie. W tym kontekście w naszej wspólnocie, w dniu 13 czerwca, odbyło się spotkanie z ks. Arturem Świeżym SDB – kierownikiem archiwum inspektorii krakowskiej. Continue reading

Z błogosławionymi Oratorianami

W  weekend, 9-11 czerwca, współbracia z wrocławskiej inspektorii udali się do Poznania, gdzie rodzina salezjańska wraz z młodzieżą z całej Polski świętowała obchody 75 rocznicy męczeńskiej śmierci błogosławionych oratorianów. Główne uroczystości odbywały się w sobotę, jednak część młodzieży wraz z opiekunami do stolicy Wielkopolski przybyła już w piątek na tzw. Oratoriadę, czyli spotkanie oratoriów z inspektorii wrocławskiej. Continue reading

Prymicje na Łosiówce

W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 8.06 –  nasi bracia neoprezbiterzy  sprawowali Eucharystię prymicyjną w naszej wspólnocie! W to wyjątkowe święto w rektoracie przy „Łosiówce” dziesięciu nowo wyświęconych salezjanów dziękowało za czas, który przygotował ich do służby kapłańskiej. Continue reading

Miesięczne skupienie

W pierwszy piątek czerwca, w naszej wspólnocie odbył się miesięczny dzień skupienia, nazywany w tradycji salezjańskiej ćwiczeniem dobrej śmierci. W tym miesiącu wzrastać duchowo pomagał nam ks. Mateusz Koziołek SDB, który w swojej konferencji wskazywał na obecność ruchów charyzmatycznych w Kościele, jako jedną z dróg realizacji powołania chrześcijańskiego. Continue reading

Uroczystość Maryi Wspomożycielki Wiernych

Maryjo, niebieska Hetmanko, spod Wiednia, Chocimia, Lepanto, broniąca od napaści wrogów tych, którzy zaufali Bogu.” Wielu jest na świecie dobrodziejów, którzy duchowo i materialnie wspomagają dzieło św. Jana Bosko, żaden z nich nie może się jednak równać z Maryją, czczoną pod tytułem Wspomożycielki Wiernych.

Obchodząc 24 maja jej uroczystość staraliśmy się choć w części odwdzięczyć za to wszystko, co za jej wstawiennictwem otrzymaliśmy. W jaki sposób? Uroczysta jutrznia, kawa z pączkiem, odświętny ubiór – takie małe drobiazgi, którymi chcieliśmy podkreślić wyjątkowość tego dnia i przygotować się na spotkanie z naszą Matką.  Continue reading

Odpust parafialny

Wspomożycielka Wiernych obejmuje swą opieką każdego, kto przechodzi przez próg domu salezjańskiego. W maju przeżywamy nowennę do naszej niebieskiej Przewodniczki i Nauczycielki, aby w końcu 24. dnia tego miesiąca celebrować uroczystość Jej poświęconą.

Nasza mała wspólnota parafialna na Łosiówce, której patronuje Maryja Wspomożycielka Wiernych świętowała już 21. maja. Uroczystości odpustowe oraz 70-lecia poświęcenia kościoła rozpoczęły się uroczystą Mszą świętą o godzinie 12.00, której przewodniczył ks. Aleksander Karkoszka SDB.  W przeżycie tego najważniejszego wydarzenia włączyły się wszystkie lokalne wspólnoty: salezjanie, dzieci ze scholi i ministranci, młodzież z Ziemi Boga, Salezjański Wolontariat Misyjny oraz panie z Żywego Różańca i salezjanie współpracownicy, a także Bure Misie i całe rodziny.  Continue reading