2 Lis / 2017

Bez habitu? – Spotkanie z Ochotniczką Księdza Bosko

W 1917 roku powstał w Turynie nowy, świecki instytut życia zakonnego. Gromadzi on kobiety, które chcą poświecić swoje życie Bogu. Jego założycielem jest bł. Ks. Filip Rinaldi, trzeci następca św. Jana Bosko. Tym instytutem są Ochotniczki Księdza Bosko, które w tym roku obchodzą 100-lecie swojego istnienia.

Wieczorem, 30 października, mieliśmy okazję gościć w naszym domu Przewodniczącą Krajowej Konferencji Instytutów Świeckich w Polsce i zarazem Ochotniczkę Księdza Bosko, która nakreśliła nam sytuację świeckich instytutów na świecie, w Europie i w Polsce, a także przybliżyła działalność Ochotniczek Księdza Bosko. Ten instytut tworzą kobiety, które składają trzy śluby: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa. Wykonują różne zawody, żyją i mieszkają samotnie, a angażując się w działalność społeczną, swoim życiem świadczą o Bogu wśród ludzi. Wolontariuszki Księdza Bosko nie da się rozpoznać w tłumie, ponieważ nie noszą one habitu. Mimo tego, że żyją samotnie to raz w miesiącu spotykają się na dniu skupienia, corocznie odprawiają 5-dniowe rekolekcje i razem obchodzą dzień wspólnoty. Ciekawostką jest to, że Ochotniczki Księdza Bosko, związane są sekretem – nie mogą powiedzieć nawet swoim najbliższym, że należą do instytutu. Są one jedną z grup Rodziny Salezjańskiej.

To spotkanie pozwoliło nam poznać bogactwo życia konsekrowanego w Kościele. Nie trzeba nosić habitu i mieszkać w klasztorze, żeby żyć ślubami zakonnymi. Warto pamiętać w modlitwie o osobach konsekrowanych żyjących w świecie i prosić Boga o nowe powołania.

Adrian Arkita SDB