16 Sty / 2018

Przybyli dla Niepodległej

W ubiegłą sobotę, 13 stycznia, odbyła się jubileuszowa X Ogólnopolska Patriotyczna Pielgrzymka Kibiców na Jasną Górę. Hasło tegorocznego spotkania, „Przybądź dla Niepodległej”, nawiązywało do 100 rocznicy odzyskania Niepodległości przez naszą Ojczyznę.

Pielgrzymka rozpoczęła się Mszą Świętą sprawowaną w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Podczas niej duchowni i kibice modlili się za Ojczyznę, swoje kluby, rodziny oraz za całe środowisko kibicowskie. Eucharystii przewodniczył ks. Tadeusz Isakowicz – Zaleski, a homilię wygłosił ks. Jarosław Wąsowicz SDB. W swoim kazaniu ks. Jarosław przypomniał jak ważną rolę odgrywało oraz nadal odgrywa chrześcijaństwo i wiara w kształtowaniu się naszego narodu. Po Mszy Świętej tradycyjnie dokonano poświęcenia barw klubowych.

Następnie w sali o. Kordeckiego była okazja do wysłuchania wykładów wygłoszonych przez zaproszonych gości: ks. Tadeusza Isakowicza – Zaleskiego, p. Tadeusza Płużańskiego, p. Leszka Żebrowskiego. Zaproszeni goście dzielili się m. in. refleksjami związanymi z poprzednimi pielgrzymkami. Odbył się również okolicznościowy koncert pieśni patriotycznych przygotowanych przez p. Pawła Piekarczyka.

Na zakończenie pielgrzymki na wałach jasnogórskich miała miejsce prezentacja transparentów kibicowskich oraz okolicznościowej oprawy przygotowanej przez kibiców Lecha Poznań.

Tekst: Patryk Bombiak SDB
Foto: Adrian Arkita SDB, Patryk Bombiak SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend