21 Sty / 2018

Łączy nas Jezus!

Trwamy w Tygodniu modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa z Księgi Wyjścia: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Z tej okazji są odbywają się spotkania i nabożeństwa ekumeniczne, które gromadzą chrześcijan różnych wyznań.

Dzisiaj, 21 stycznia o godz. 15.00, w Centrum Jana Pawła II w Krakowie odbyło się centralne nabożeństwo, w którym wzięli udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich, m. in. Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Ewangelicko – Metodystycznego,  Prawosławnego, Polskokatolickiego.  Nasza wspólnota również uczestniczyła w tej modlitwie. Liturgia Słowa rozpoczęła się wspólnym odmówieniem modlitwy pokuty. Modlitwie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, który razem z ks. Jarosławem Antosiukiem, duchowym Kościoła Prawosławnego, wygłosił homilię. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni w śmierć, mękę i zmartwychwstanie Jezusa. To On nas jednoczy, dlatego najważniejszym momentem nabożeństwa było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po którym nastąpiło zebranie ofiar na ubogich i przekazanie sobie znaku pokoju. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo ks. abp Marka Jędraszewskiego.

Pomimo różnic, które występują pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań, to wszystkich jednoczy Jezus. Musimy pamiętać o modlitwie za siebie wzajemnie i prosić Go o miłość, pokój i jedność między nami.

Tekst: Adrian Arkita SDB
Foto: Damian Mackiewicz SDB, Damian Okroj SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend