21 Sty / 2018

Łączy nas Jezus!

Trwamy w Tygodniu modlitw o Jedność Chrześcijan. Hasłem tegorocznego tygodnia są słowa z Księgi Wyjścia: „Prawica Twoja wsławiła się mocą”. Z tej okazji są odbywają się spotkania i nabożeństwa ekumeniczne, które gromadzą chrześcijan różnych wyznań.

Dzisiaj, 21 stycznia o godz. 15.00, w Centrum Jana Pawła II w Krakowie odbyło się centralne nabożeństwo, w którym wzięli udział duchowni i wierni różnych Kościołów chrześcijańskich, m. in. Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego, Ewangelicko – Metodystycznego,  Prawosławnego, Polskokatolickiego.  Nasza wspólnota również uczestniczyła w tej modlitwie. Liturgia Słowa rozpoczęła się wspólnym odmówieniem modlitwy pokuty. Modlitwie przewodniczył ks. abp Marek Jędraszewski, który razem z ks. Jarosławem Antosiukiem, duchowym Kościoła Prawosławnego, wygłosił homilię. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i zostaliśmy włączeni w śmierć, mękę i zmartwychwstanie Jezusa. To On nas jednoczy, dlatego najważniejszym momentem nabożeństwa było odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, po którym nastąpiło zebranie ofiar na ubogich i przekazanie sobie znaku pokoju. Nabożeństwo zakończyło błogosławieństwo ks. abp Marka Jędraszewskiego.

Pomimo różnic, które występują pomiędzy chrześcijanami różnych wyznań, to wszystkich jednoczy Jezus. Musimy pamiętać o modlitwie za siebie wzajemnie i prosić Go o miłość, pokój i jedność między nami.

Tekst: Adrian Arkita SDB
Foto: Damian Mackiewicz SDB, Damian Okroj SDB