31 Sty / 2018

Ksiądz Bosko na pewno jest z nami…

Dokładnie 130 lat temu, 31 stycznia, Ksiądz Bosko urodził się dla Nieba. Może choć niekiedy nie odczuwamy jego fizycznej obecności, to jednak on jest zawsze z nami obecny.

O Księdzu Bosko możemy dużo powiedzieć. Wiemy, że miewał sny prorocze, chciał zostać księdzem, był wysportowany, miał dobrą pamięć i był bardzo zdolny. Gromadził biednych chłopców, których bardzo ukochał i dla których był w stanie zrobić wszystko. Założył zgromadzenia zakonne. Był pisarzem. Ksiądz Bosko był bardzo aktywnym człowiekiem, działającym dla najbardziej potrzebujących, szczególnie dla młodzieży. Robił to wszystko dla… Boga i zbawienia dusz, co wyraża się w haśle, które sobie obrał z okazji święceń kapłańskich: „Da mihi animas, caetera tolle”, czyli „Daj mi dusze, resztę zabierz”.

Ksiądz Bosko posiada bardzo bogatą osobowość i cały czas coś nowego w nim odkrywam, coś nowego mnie w nim fascynuje. Dzisiaj szczególnie fascynuje mnie jego ambicja i upór w dążeniu do celu. Ksiądz Bosko pomimo trudności, jakie napotykał w swoim życiu,  konsekwentnie dążył do zamierzonego celu. Brak ojca, trudności w relacji z bratem i bieda, nie pozwalały mu uzyskać wykształcenia. Gdy został księdzem, spotkał się z niezrozumieniem, z wyśmiewaniem, tylko dla tego, że gromadził biednych chłopaków. Gdy znalazł miejsce spotkań dla chłopaków, po jakimś czasie był z nich wyrzucany. Kilka razy były przeprowadzone ataki na jego życie. Doświadczył nieporozumienia z biskupem i piętrzących się trudności z założeniem zgromadzenia. Jednak Ksiądz Bosko nigdy się nie poddał, nigdy nie zrezygnował i z pokorą przyjmował problemy, które pojawiały się na jego drodze.

Można postawić pytanie: skąd brał siłę? Odpowiedź jest prosta… od Boga. Ksiądz Bosko żył zjednoczony z Bogiem. Dla niego najważniejszy zawsze był Bóg, spotkanie z Nim w Eucharystii i sakramencie pokuty. Cechowało go głębokie nabożeństwo do Maryi. Bardzo Jej ufał i sam mówił w trudnych chwilach do swoich chłopców: „Zaufajcie Maryi, a zobaczycie co to są cuda”. To dzięki relacji z Bogiem i dzięki swojemu wewnętrznemu uporowi potrafił pokonywać trudności życiowe.

Ksiądz Bosko dzisiaj uczy mnie, by dążyć do swoich wyznaczonych celów, marzeń, żeby mieć odwagę je realizować. Ale w ich realizacji trzeba zawsze konsultować się z Bogiem, bo z Nim zawsze można zrobić o wiele więcej dobrego niż nam się wydaje.

Adrian Arkita SDB