2 Mar / 2018

Sport drogą do wiary!

Ks. Tadeusz Balicki, salezjanin i prezes SALOS-u inspektorii św. Wojciecha oraz prezes SL SALOS Szczecin, 28 lutego był gościem naszej seminaryjnej wspólnoty.

Ks. Tadeusz jest wieloletnim wychowawcą młodych chłopców, których pasją jest sport, zwłaszcza piłka nożna. Jego zamiłowaniem jest żywa i radosna obecność wśród młodych ludzi. Podczas swojej konferencji opowiedział krótko o historii powstania Salezjańskiej Organizacji Sportowej w Polsce, o jej celach i ideałach, które zostały zaczerpnięte od św. Jana Bosko w myśl, że „wychowanie jest sprawą serca”. Ks. Prezes wskazał także na prawne aspekty organizacji obozów i innych wydarzeń sportowych.

Przede wszystkim chciał zostawić nam, młodym salezjanom pozytywne przesłanie, dobrą nowinę o pracy z młodzieżą. Dzielił się swoją pasją w sposób radosny, humorystyczny i zarazem głęboki, duchowy. Często odwoływał się do treści artykułów Konstytucji salezjańskich, w których jest napisane wszystko na temat bycia z młodymi i pracy dla nich i z nimi.

Przedstawiał mnóstwo faktów dobrych i trudnych z jego wieloletniego posługiwania. Poza tym zostawił nam mnóstwo wskazówek na przyszłą pracę duszpasterską. Jedną z nich i chyba najważniejszą jest ta, aby czynić wszystko dla młodych z serca, z pasji, by poznawać środowisko ich życia, by w nie umiejętnie wejść i mieć konkretną propozycję, aby nie pieniądz, a szczera miłość i troska o ich zbawienie kierowały naszymi działaniami.

Opowiadał o sukcesach swych wychowanków oraz zadawał pytania. Dlaczego w dzisiejszym świecie profesjonalista nie może być chrześcijaninem? Czego ma się wstydzić? W czym jest gorszy? I wiele innych.

Ks. Tadeusz jest nie tylko prezesem Stowarzyszenia w Szczecinie, ale też trenerem najmłodszego rocznika piłkarzy SALOS-u (rocznik 2011/2012).

Dziękujemy ks. Tadeuszowi za wspaniałe spotkanie i poświęcony nam czas. Życzmy dalszych sukcesów i gratulujemy pięknego wykorzystania darów, jakimi Pan Bóg Księdza obdarzył.

Więcej informacji, także o jubileuszu 25-lecia SL SALOS Szczecin, można znaleźć na: http://salos.szczecin.pl/

Tekst: Damian Okroj SDB
Foto: Adrian Arkita SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend