19 Kwi / 2018

„Serce Jezusa i Serce Maryi, to najlepsze miejsca formacyjne”

„Serce Jezusa i Serce Maryi, to najlepsze miejsca formacyjne” – to zdanie, jak mantra, powtarzało się nieustannie podczas piątego już spotkania polskich seminarzystów diecezjalnych i zakonnych, które odbyło się 18 kwietnia w Częstochowie.

Spotkaniu przewodniczył ks. abp Jorge Carlos Patrón Wong – sekretarz Kongregacji ds. duchowieństwa, który również wygłosił kazanie podczas mszy celebrowanej w Bazylice Jasnogórskiej.

Spotkanie, w którym wzięło ponad dwa tysiące kandydatów do kapłaństwa rozpoczęło się w katedrze pw. Świętej Rodziny. Ksiądz abp Grzegorz Ryś – metropolita łódzki, wygłosił bardzo głęboką i szczerą konferencję oparta o fragment Ewangelii według św. Mateusza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. (Mt 11, 28-29). Kaznodzieja uświadomił słuchaczy, że niekiedy również „jarzmo” kapłaństwa może wydawać się nie do uniesienia dla tego, który nie przyjął go w pokorze serca.

Po wspólnotowej adoracji Najświętszego Sakramentu pielgrzymi ruszyli w drogę na szczyt jasnogórski. Widok dwóch tysięcy, maszerujących przez miasto, młodych mężczyzn w sutannach i zakonnych habitach wprawił nie jednego mieszkańca duchowej stolicy Polski w osłupienie. Samym zaś pielgrzymom uświadomił jak wielu ich jest powołanych do tej samej służby, choć nie w ten sam sposób.

W bazylice jasnogórskiej, rzymski purpurat, nie krył słów podziwu i wdzięczności względem przełożonych i seminarzystów z Polski. Przypomniał zebranym słowa Ojca Świętego, który kilka tygodni temu wzywał duchownych całego świata do pozostawania w nieustannej wędrówce poszukiwania nowych dróg dojścia do człowieka XXI wieku. Jak sam powiedział, wyjeżdżał z Częstochowy umocniony w sercu, sercami Jezusa i Maryi, oraz sercami tych, których spotkał na pielgrzymim szlaku.

Tekst: Łukasz Burnicki SDB
Foto: Krzysztof Jaskólski SDB