14 Maj / 2018

Być diakonem…

Diakonat – pierwszy stopień święceń kapłańskich – wezwanie do tego by być sługą w Kościele. Do tego momentu przygotowywaliśmy się przez 8 lat, ale nadal jest to dla nas łaską a nie naszą zasługą. Przez lata formacji w naszych sercach i umysłach często pojawiała się chęć by dzień święceń już nadszedł… i stało się… Od 12 maja jesteśmy diakonami Kościoła Katolickiego.

W kościele parafialnym pw. św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach, w obecności naszych najbliższych, współbraci i przyjaciół wydarzył się jeden z najważniejszych momentów naszego życia. Weszliśmy do świątyni jako alumni, a wyszliśmy z niej jako diakoni posłani by głosić Ewangelię i pełnić dzieła miłosierdzia. Przez nałożenie rąk Jego Ekscelencji Aleksandra Jaszewskiego – biskupa pomocniczego archidiecezji mińsko – mohylewskiej, a zarazem naszego współbrata – oraz modlitwę konsekracyjną, zostaliśmy włączeni do stanu duchowieństwa. Otrzymaliśmy dar, którego nie da się opisać słowami.

Paweł Bróż, Łukasz Burnicki, Akacjusz Cybulski, Marcin Giemzik, Krzysztof Jaskólski, Artur Liashneuski, Józef Łysik, Marek Majewski, Jakub Marek, Marcin Pikor, Michał Słojewski, Roman Tsyganiuk – łącznie 12 salezjanów z różnych miast, rodzin, z różną historią życia, predyspozycjami i zdolnościami zostaliśmy wezwani do tego samego zadania: by iść i głosić. Otrzymaliśmy misję i zadanie. Przyrzekliśmy żyć w celibacie i być posłuszni biskupowi diecezjalnemu i naszym prawnie ustanowionym przełożonym. Wyraziliśmy publicznie chęć codziennego sprawowania Liturgii Godzin w intencji Kościoła i całego świata, kształtowania naszego postepowania na wzór Jezusa Chrystusa, oraz pomocy prezbiterom w rozwoju chrześcijańskiego ludu.

Wyrażamy głęboką nadzieję, że łaska jaką otrzymaliśmy, modlitwa ludu Bożego i wstawiennictwo świętych patronów przyzywanych w czasie litanii pomogą nam wytrwać w wierności, dadzą nam odwagę i moc do głoszenia Dobrej Nowiny w różnym czasie i miejscach.

Dziękujemy wszystkim którzy wspierają nas na drodze powołania salezjańskiego i kapłańskiego: naszym rodzicom i rodzinom, przełożonym i formatorom, bliskim i znajomym, współbraciom i ludziom młodym, którzy są pierwszymi odbiorcami naszego posłannictwa, a także księdzu biskupowi Aleksandrowi Jaszewskiemu, którym Bóg posłużył się, by uczynić z nas swoje narzędzia.

Tekst: dk. Akacjusz Cybulski SDB
Foto: Jagoda Leśniewska

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend