22 Maj / 2018

„Z Maryją oczekujmy Ducha Świętego”

Pod tym hasłem odbył się 19 maja w Twardogórze Ogólnopolski Kongres Maryjny, którego głównym celem jest propagowanie kultu Maryi Wspomożenia Wiernych. W tak ważnym wydarzeniu brały udział grupy Rodziny Salezjańskiej z całej Polski, w tym również nasza wspólnota teologiczna. Dla nas kongres był także kwartalnym dniem skupienia.  

Kongres rozpoczął się  referatem ks. prof. dr hab. Wojciecha Życińskiego SDB, który wyjaśniał słowa z Ewangelii „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię”. Z kolei ks. dr Ryszard Kempiak SDB wskazał nam Maryję jako Oblubienicę Ducha Świętego i małżonkę św. Józefa. A wykład nt. „Luterańsko-katolicki spór o Matkę Pana na przykładzie dodatku do Pozdrowienia Anielskiego – Święta Maryjo Matko Boża módl się za nami grzesznymi” wygłosił ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek.

Centralnym punktem była Eucharystia, której przewodniczył ks. biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski. Homilię wygłosił ks. inspektor Jarosław Pizoń. Ksiądz Inspektor podkreślił, że działania salezjańskie są skierowane głównie do rodzin. Odczytujemy jako pewien znak na dzisiejsze czasy, aby kult do Maryi Wspomożenia Wiernych propagować wśród rodzin.

Dla naszej wspólnoty był to czas nie tylko uczty duchowej u boku Maryi Wspomożenia Wiernych, ale i uczty intelektualnej. Każdy referat niósł wiele ważnych informacji, które wykorzystamy w naszej pracy duszpasterskiej.

Tekst: Dawid Wilkos SDB
Foto: sdbwroc.pl

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend