24 Maj / 2018

Wspomożenie Wiernych!

„Wspomożenie Wiernych” jest to jedno z wezwań w litanii loretańskiej, którym określamy Maryję. To wezwanie wskazuje, że Matka Boża wspomaga, wspiera i wstawia się za nami u swojego Syna. Jako najlepsza Matka zna potrzeby swoich dzieci i wie, czego im najbardziej potrzeba.

Maryja Wspomożycielka Wiernych jest główną patronką naszego Zgromadzenia. Ksiądz Bosko zawsze pokładał ufność w Maryi i jego historia życia pokazuje, że Ona wiele razy interweniowała. To Ona była Mistrzynią daną mu przez Jezusa w śnie z 9 roku życia. Wskazała Księdzu Bosko pole działania wśród ubogich chłopców, prowadziła i wspierała również przy zakładaniu naszego Towarzystwa. Ksiądz Bosko zwykł mówić: „Wystarczy, że młody człowiek wejdzie do domu salezjańskiego, a Przenajświętsza Dziewica bierze go zaraz pod swoją specjalną opiekę.” To obrazuje jak bardzo Ksiądz Bosko ufał w orędownictwo i opiekę Maryi nad jego chłopcami i dziełami. Święty mówił również, że wystarczy powiedzieć z wiarą „Maryjo Wspomożenie Wiernych – módl się za nami”, a Maryja zdziała cuda.

Ksiądz Bosko dał nam Maryję za patronkę, abyśmy naśladowali Jej wiarę, zatroskanie o potrzebujących, wierność i radość. To Ona wychowuje nas do pełnego oddania się Panu i dodaje odwagi w służbie bliźnim.

Niech Maryja będzie zawsze dla nas wzorem życia blisko Boga, słuchania Jego słowa i służenia innym.

Tekst: Adrian Arkita SDB