29 Maj / 2018

Nowi prezbiterzy!

Salezjanin kapłan jest znakiem Chrystusa Pasterza, zwłaszcza przez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. W sobotę, 26 maja, czterech salezjanów przyjęło święcenia prezbiteratu, które są uwieńczeniem wieloletniej formacji salezjańskiej współbraci przygotowujących się do kapłaństwa.

W tym roku święcenia kapłańskie odbyły się w Lądzie i Krakowie. W Lądzie w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja święcenia prezbiteratu z rąk ks. Arcybiskupa Józefa Kowalczyka przyjęli Konrad Roszczyk, Jarosław Krzysztonek i Artur Chejnowski. W Krakowie w kościele rektoralnym pw. Maryi Wspomożenia Wiernych daru kapłaństwa Łukaszowi Torbickiemu udzielił ks. Biskup Vitalis Krzywicki SDB, ordynariusz diecezji kijowsko-żytomierskiej.

Sakrament święceń włącza w kapłaństwo Chrystusa i jest Jego darem dla Kościoła. Kapłaństwo Chrystusa jest służbą wobec ludu. Kapłan przeistacza chleb, wodę i wino w ciało i krew Chrystusa. W sakramencie pokuty udziela rozgrzeszenia i prowadzi do Boga. Jezus wzywa nas do modlitwy o nowe powołania, bo „żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało”. Otaczajmy modlitwą neoprezbiterów, ale też prośmy o nowe powołania.

Tekst: Adrian Arkita SDB
Foto: P. Rutkiewicz, M. Pikor SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend