22 Paź / 2018

Obrona doktoratu!

22 października, tj. w poniedziałek, we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II delegacja naszej wspólnoty brała udział w podniosłym wydarzeniu, jakim była obrona pracy doktoranckiej mgr lic. Anety Krupki.

Ks. Rektor Dariusz Kozłowski, ks. Adam Paszek oraz pięciu alumnów byli świadkami historycznego momentu życia Pani DOKTOR, która zakończyła swe studia na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Zwieńczeniem był dzisiejszy sukces i uzyskanie tytułu doktora. Pani dr Krupka od 4 lat prowadzi ćwiczenia w naszym seminarium z przedmiotów teologii dogmatycznej.

Swą dysertację poświęciła tematowi: „Tajemnica zaślubin jako model uprawiania teologii w ujęciu Angela Scoli”. Promotorem jej pracy był o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP. Obrona rozpoczęła się o 12.15. Na początku ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII, prodziekan ds. studiów magisterskich dla świeckich przywitał szanowną komisję. W jej skład weszli m. in. recenzenci doktoratu, czyli ks. prof. Jerzy Szymik z Katowic oraz ks. prof. Janusz Bujak z rodzinnej miejscowości doktorantki, z Koszalina.

Następnie egzaminowana przedstawiła zarys swej pracy oraz jej główne wnioski. Potem recenzenci przedstawili swe oceny oraz uwagi. Potem był czas na pytania i odpowiedzi. Następnie komisja udała się na naradę. Po 20 minutach przerwy komisja ogłosiła pozytywny wynik egzaminu. Potem był uroczysty obiad, przemówienia księży Profesorów i słowa uznania.

Pani dr Anecie Krupce gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów naukowych oraz otaczamy modlitwą.

Tekst i foto: Damian Okroj SDB

Fotorelacja