8 Sty / 2019

Przez dzieci do Dzieciątka!

6 stycznia 2019 roku Salezjański Wolontariat Misyjny „MŁODZI ŚWIATU”, Salezjański Ruch Troski o Młodzież „SALTROM” i Salezjanie z Inspektorii Krakowskiej tradycyjnie, jak w poprzednich latach, wzięli udział w Orszaku Trzech Króli.

W pochodzie cieszącym się z roku na rok coraz większą popularnością, o czym może świadczyć ciągle zwiększająca się liczba uczestników, zarówno dzieci uczęszczających do Szkół Salezjańskich, młodzieży angażującej się we wspólnotach, którymi zajmują się Salezjanie oraz dorosłych z parafii na Dębnikach i Pychowicach. Zeszłoroczny Orszak wywarł na wszystkich uczestniczących ogromne wrażenie, stąd tegoroczny cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, któremu towarzyszyło hasło:  „Przez dzieci do Dzieciątka”. To hasło wyrażało wdzięczność Dzieciątku za łaski, jakimi nas obdarowało i za dzieła, które dzięki Jego pomocy młodzież i salezjanie zrobili dla dzieci w Polsce, Azji, Afryce oraz Ameryce Południowej, gdzie nasi wolontariusze i współbracia są przedłużeniem Jego rąk.

Orszak wyruszył z Wiosek Świata w kierunku kościoła św. Stanisława Kostki na Dębnikach, aby tam uczestniczyć w uroczystej Mszy świętej, po której wszyscy wyruszyli w radosnym pochodzie w stronę Rynku Głównego. Najważniejszy osobą zielonego orszaku był król, w którego wcielił się Fadi Odess, pochodzący z Kurdystanu, student Politechniki Krakowskiej. Nasz król, jadąc na ogromnym słoniu, poprowadził wszystkich do spotkania z  Jezusem na Rynku Głównym. Po śpiewie kolęd obejrzeliśmy jasełka i w wysłuchaliśmy przemówienia księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego.

Po powrocie z Rynku Głównego przyszedł czas na kolędę w naszej wspólnocie seminaryjnej. Po krótkiej modlitwie na holu seminarium, ks. Zygmunt Kostka, proboszcz z parafii z Dębnik, poświęcił wszystkie pomieszczenia i pokoje współbraci. Po zakończonej kolędzie udaliśmy się do kawiarenki, aby dalej świętować uroczystość Objawienia Pańskiego.

Tekst: Krzysztof Papierz SDB
Foto: Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”/ Adrian Sroka SDB/ Patryk Bombiak SDB

Fotorelacja