14 Sty / 2019

Nadanie profesury ks. dr hab. Tadeuszowi Biesadze SDB

Miniony piątek, 11 stycznia 2019 r., był dniem radości i świętowania sukcesu. W rokokowej kolegiacie św. Anny miało miejsce ważne wydarzenie, jakim były promocje akademickie. Tego dnia nasz Ksiądz Tadeusz Biesaga SDB otrzymał tytuł Profesora Nauk Humanistycznych.

Finis coronat opus mówi łacińska sentencja. Zwieńczeniem wieloletniej pracy naukowej był otrzymany dyplom profesorski z rąk J.E. ks. prof. dra hab. abpa Marka Jędraszewskiego, metropolity krakowskiego. Ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB starając się o tytuł profesorski przygotował publikację Spór o podstawy etyki medycznej. Teoleologizm E. D. Pellegrino a kontraktualizm R. M. Veatcha (2014). Na polu naukowym i edukacyjnym cieszymy się tak wielkim sukcesem naszego Współbrata, Profesora.

Przez dziesięć lat ks. prof. dr hab. Tadeusz Biesaga był Dyrektorem Międzywydziałowego Instytutu Bioetyki UPJPII, obecnie jest kierownikiem Katedry Bioetyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Pod jego okiem studiują także studenci z krakowskiego Collegium Medicum. Wśród owoców jego pracy jest ośmiu doktorów, 260 licencjuszy, magistrów i absolwentów szkół podyplomowych z bioetyki. Obecnie jego doktorzy pracują jako profesorzy uczelniani w trzech różnych uczelniach w Polsce. Ksiądz Profesor opublikował 6 pozycji książkowych,  5 książek jako redaktor, 160 artykułów z antropologii, etyki, bioetyki i etyki medycznej. Od 2002 r. współpracuje ze środowiskiem lekarzy skupionych wokół fundacji i wydawnictwa Medycyny Praktycznej. Dzięki temu wypracowana wiedza dociera do prawie 80% lekarzy-internistów w Polsce.

Ks. Profesor jest jednym z ważnych specjalistów bioetyki i etyki medycznej w Polsce. Z prawie 100 wygłoszonych referatów, większość zaprezentował w uczelniach i innych instytucjach medycznych, takich jak: Towarzystwo Internistów Polskich, American College of Physicians, Naczelna Izba Lekarska, i Medycyna Praktyczna, Okręgowe Izby Lekarska (Częstochowska, Pomorska, Krakowska, Gdańska), Komisja Anestezjologii i Intensywnej Terapii Komitetu Patofizjologii Klinicznej PAN w Warszawie, Komisja Etyki Medycznej Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie, Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Polskie Towarzystwo Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof, Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Towarzystwo Lekarskie Krakowskie, Towarzystwo Kardiologiczne Oddział w Krakowie, Towarzystwo Lekarskie Oddział w Częstochowie, Koninie,  Ogólnopolska Sekcja Ginekologiczno-Położnicza Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich, Fundacja „Życie i Płodność” w Krakowie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im Świętej Rodziny w Warszawie, Szpital Ginekologiczno-Położniczy im. R. Czerwiakowskiego w Krakowie, Fundacja Pro Humana Vita w Krakowie, Polsko-Amerykański Instytut Pediatrii Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, Krakowski Specjalistyczny Szpital im. Jana Pawła II, Szpital Babińskiego w Krakowie, Szpital Zakonu Bonifratrów w Krakowie, Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji w Reptach – Tarnowskich Górach, Akademia Medyczna im. Feliksa Skubiszewskiego w Lublinie

Poniżej zamieszczamy dwa linki. Pierwszy z nich umożliwi zapoznanie się z dorobkiem naukowym i częścią prac ks. prof. dra hab. Tadeusza Biesagi. Drugi zawiera relację z samej uroczystości promocji akademickich.

Księdzu Profesorowi gratulujemy i cieszymy się, że w roku stulecia obecności salezjanów na „Łosiówce” mija także czterdziesty rok obecności i pracy Księdza Profesora. Niech Pan Bóg obdarza wciąż siłami i zdrowiem do szerzenia Jego królestwa w świecie nauki.

Tekst i foto: Patryk Chmielewski SDB

http://biesaga.info

http://www.upjp2.edu.pl/komunikaty/ptromocje-akademickie-na-upjpii-połączone-z-wręczeniem-doktorskich-i-profesorskich

Fotorelacja