16 Sty / 2019

Wola nawracania

W oratorium księdza Bosko każdego miesiąca odbywało się ćwiczenie dobrej śmierci. Jego głównym celem było oczyszczenie sumienia poprzez przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania, powzięcie dobrych postanowień i przyjęcie Jezusa Chrystusa w Eucharystii.

Po 150 latach ta duchowa tradycja jest kontynuowana we wszystkich domach salezjańskich. Z tego względu 13 stycznia w naszej wspólnocie także miały miejsce ćwiczenia dobrej śmierci, które coraz częściej określane są jako miesięczny dzień skupienia. Tym razem, w stawaniu się lepszym, pomagał nam ks. Mateusz Koziołek SDB – duszpasterz z parafii św. Stanisława Kostki na krakowskich Dębnikach.

Punktualnie o godzinie 15:30 spotkaliśmy się w kaplicy seminaryjnej, gdzie ks. Mateusz wygłosił nam konferencję przybliżającą zagadnienie ascezy w życiu salezjanina, jako pracy i umiarkowania oraz pokornego przyjmowania radości oraz trosk dnia codziennego. Następnie miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której w indywidualnej modlitwie, każdy przedstawiał Bogu swoje intencje. Był to także czas na oczyszczenie swojego sumienia w sakramencie miłosierdzia. Po kolacji, o godzinie 19:00 sprawowaliśmy Eucharystię w intencjach naszej wspólnoty i naszych dobrodziejów. W kazaniu ks. Mateusz uświadomił nam, że zaufanie Bogu determinuje nas do wierności i odrzucania pokusy poszukiwania planów „B”.

Każdorazowo po takich ćwiczeniach dobrej śmierci, decydujemy się przyjąć z ręki Boga wszystko to, co zamierza nam dać.

Tekst: Akacjusz Cybulski SDB
Foto: Adrian Sroka SDB

Fotorelacja