21 Sty / 2019

Dąż do sprawiedliwości!

W tym roku Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przebiega pod hasłem: „Dąż do sprawiedliwości” (Pwt 16, 20). Jest to szczególny czas, gdy wyznawcy Jezusa Chrystusa spotykają się na konferencjach, koncertach i nabożeństwach ekumenicznych. 

W Krakowie centralne nabożeństwo ekumeniczne odbyło się w niedzielę 20 stycznia o godz. 15.00 w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Wzięli w nim udział kard. Stanisław Dziwisz, liderzy Kościołów i wspólnot zrzeszonych w krakowskim oddziale Polskiej Rady Ekumenicznej. Nie mogło zabraknąć na tak ważnym spotkaniu naszego Salezjańskiego Seminarium. Mieliśmy zaszczyt jak co roku razem ze wszystkimi modlić się o jedność i pokój dla chrześcijan na cały świecie. Na nabożeństwie ekumenicznym, oprócz księdza kardynała Stanisława Dziwisza, przemówiła dr Iwona Zamkowska z Głosu Prześladowanych Chrześcijan. Usłyszeliśmy poruszające słowa, jak bracia i siostry w Chrystusie mężnie przeżywają trudy wiary. Na jednej z wizyt, gdy zostali zapytani o co mamy się dla nich modlić, jak pomóc, stwierdzili zdziwieni, że to raczej my potrzebujemy ich modlitwy, a nie na odwrót. Dla nich bycie chrześcijanami jest równoznaczne z byciem gotowymi na prześladowanie, a nawet na śmierć… Ich znoszenie cierpienia i świadectwo jest modlitwą za nas! Niech nasz dobrobyt nie zabierze nam prawdziwej tożsamości bycia chrześcijaninem!

Tekst: Dawid Wilkos SDB
Foto: Adrian Sroka SDB

Fotorelacja