4 Lut / 2019

Dzień życia konsekrowanego

Słoneczny dzień. Sceneria zimowa. Krakowski rynek. Siostry zakonne, bracia, ojcowie, zakonnicy, konsekrowani. Wszyscy ciągną do kościoła mariackiego. Drugiego lutego to Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień ustanowiony przez św. Jana Pawła II w  święto Ofiarowania Pańskiego. Dzień radości z konsekracji, którą złożyliśmy także i my – salezjanie księdza Bosco!

W tym roku wszyscy przedstawiciele życia konsekrowanego w archidiecezji krakowskiej zostali zaproszeni przez Jego Ekscelencje ks. abpa Marka Jędraszewskiego do Kościoła mariackiego na uroczystą liturgię. Przeżyliśmy ją wspólnie w wypełnionej bazylice wraz z siostrami i braćmi z różnych zgromadzeń, zakonów i instytutów. Jest to wypełnienie celu, który wyznaczył Święty Papież Polak 22 lata temu, kiedy w 1997 roku ustanowił dzień poświęcony osobom konsekrowanym. Jest to osobista potrzeba „uroczystego uwielbienia Pana i dziękczynienia za wielki dar życia konsekrowanego, życia które ubogaca i raduje Wspólnotę chrześcijańską poprzez swoje wielorakie charyzmaty oraz poprzez budujące owoce tak wielu istnień, całkowicie oddanych dla sprawy Królestwa.” (Orędzie Papieża Jana Pawła II na I Dzień Życia Konsekrowanego, 2 lutego 1997 r.).

Drugim celem, który powinien zostać wypełniony tego dnia, jest przyczynienie „się do poznania i do szacunku dla życia konsekrowanego ze strony ludu Bożego … aby doktryna o życiu konsekrowanym nie tylko była szerzej i głębiej rozmyślana, ale również coraz lepiej przyjęta przez wszystkich członków ludu Bożego.” Trzeci „odnosi się bezpośrednio do osób konsekrowanych, zaproszonych do wspólnych i uroczystych obchodów niezwykłych dzieł, których Pan w nich dokonał, aby odkryć jeszcze bardziej w świetle wiary blaski tego Bożego piękna, które przez Ducha promieniują w ich sposobie życia, oraz aby jeszcze żywiej uświadomić sobie ich niezastąpioną misję w Kościele i w świecie.” (Tamże)

Odpowiadając na to zaproszenie Świętego Jana Pawła II i Pasterza naszej archidiecezji uczciliśmy tajemnicę przedstawienia Jezusa w świątyni przez Maryję i Józefa. Codziennie w krakowskiej archidiecezji swoje życie konsekrowane przeżywa prawie 2400 sióstr zakonnych, 950 ojców, 180 braci zakonnych, kilkaset osób, które należą łącznie do 19 instytutów świeckich oraz kilkadziesiąt dziewic i wdów konsekrowanych. W tym my! Zachęcamy do wspólnego przeżywania chrześcijańskiej świętości wraz z całym ludem Bożym poprzez modlitwę, wspólne dzieła duszpasterskie i dzielenie się Bożą radością ze wszystkimi ludźmi. Nieśmy światło Chrystusa w nasze życie, które w ten dzień, tradycyjnie nazywany dniem Matki Boskiej Gromnicznej, oświetla kościoły naszych miast i wsi. Sami odnawiajmy nasze światło w sakramentach, modlitwie i przez czytanie Słowa Bożego, abyśmy szli świecąc światu (Mt 5,14) i spalając się dla Pana z radością i miłością.

Tekst: Patryk Chmielewski SDB
Fot: Joanna Adamik

Fotorelacja Archidiecezja Krakowska

Relacja z wydarzenia i homilia audio