28 Lut / 2019

Zakończyli pewien etap…

We wtorek 26 lutego współbracia diakoni podeszli do egzaminu ex universa i obrony prac magisterskich.

Te dwa elementy są wymagane do ukończenia studiów teologicznych. Zdający w większości uzyskali wynik bardzo dobry. Całość przebiegła w bardzo miłej atmosferze, choć współbracia przed wejściem na salę nie kryli lekkiego poddenerowania. Komisji egzaminacyjnej przewodniczył ks. dr hab. Roman Bogacz, prof. UPJPII. Jak widać było po wynikach zintensyfikowane przygotowania w poprzedzających egzamin dniach przyniosły oczekiwane skutki.

1-go marca diakoni zmienią swoje miejsce zamieszkania, ale jednocześnie i życia oraz pracy to znaczy udają się na praktyki do lokalnych wspólnot w swoich własnych Inspektoriach.

Prosimy więc o modlitwę za nich, aby dobrze wykorzystali czas na przygotowanie się do przyjęcia święceń prezbiteratu.

A oto tematy prac naszych magistrów i ich promotorzy:

Pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Jerzy Gocko SDB pracę napisał
Łukasz Burnicki SDB pt. Dziedzictwo św. Patryka a współczesny kryzys katolicyzmu irlandzkiego

Pod kierunkiem ks. dra hab. Sylwester Jędrzejewski SDB pracę napisał
Marcin Pikor SDB pt. Rola kobiety w dziejach Izraela w świetle Ksiąg Judyty, Estery i Rut

Pod kierunkiem o. dra hab. Dariusz Kasprzak, prof. UPJPII pracę napisał:
Marcin Giemzik SDB pt. Teologia Bożego Macierzyństwa Maryi według Cyryla Aleksandryjskiego

Pod kierunkiem ks. dra Ryszarda Kempiaka SDB pracę napisał
Marek Majewski SDB pt. Wierność na podstawie listu do Kościoła w Smyrnie (Ap 2, 8-11). Studium egzegetyczno-teologiczne

Pod kierunkiem ks. dr Romana Mazura SDB, prof. UPJPII pracę napisał:
Paweł Bróż SDB pt. Egzegeza perykopy Łk 15, 11-32 metodą historyczno-krytyczną

Pod kierunkiem ks. dra hab. Wojciecha Życińskiego SDB, prof. UPJPII prace swoje napisali:
Akacjusz Cybulski SDB pt. Obowiązek służby wojskowej kleryków w Ludowym Wojsku Polskim w latach 1955-1980
Krzysztof Jaskólski SDB pt. Błogosławieni Wychowankowie Salezjańskiego Oratorium w Poznaniu jako wzór życia chrześcijańskiego dla współczesnej młodzieży
Józef Łysik SDB pt. Teologiczna rola radości w Oratorium świętego Jana Bosko
Jakub Marek SDB pt. Święty Jan Paweł II Apostołem miłosierdzia Bożego
Michał Słojewski SDB pt. Wpływ Józefa Kalinowskiego i Jana Bosko na formację zakonno-kapłańską bł. Augusta Czartoryskiego SDB
Roman Tsyhaniuk SDB pt. Miłosierdzie Boże względem Judasza Apostoła

Tekst: dk. Krzysztof Jaskólski SDB
Zdjęcie: kl. Adrian Sroka SDB