10 Mar / 2019

O Dobrym Pasterzu czyli Misterium Męki Pańskiej 2019

„Dobry Pasterz oddaje życie za owce” – tak brzmi tytuł tegorocznego Misterium Męki Pańskiej wystawianego na salezjańskiej scenie teatralnej przy ulicy Tynieckiej 39. Tak jak w ostatnich latach reżyserii podjął się Marcin Kobierski.

Misterium Męki Pańskiej, którego premiera odbyła się 9 marca, przypomina nam o najważniejszych wydarzeniach zbawczych, czyli o męce, śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Jak co roku w okresie Wielkiego Postu młodzi salezjanie z Łosiówki oraz panie ze Wspólnoty „Ziemia Boga” wcielają się w postacie misteryjne. W tym roku spektakl pokazuje nam Zbawiciela, który mówiąc w przypowieściach chciał nam przekazać najważniejsze wartości jakimi mamy się kierować w życiu. On jako Dobry Pasterz oddał swoje życie za owce, aby one miały życie i miały je w obfitości.

W tegorocznym misterium czasy Jezusa przeplatają się z teraźniejszością. Dismas – Dobry Łotr po spotkaniu z Mesjaszem zmienił swoje życie i w kulminacyjnym momencie swojego życia poprosił o przebaczenie. Podobnie dzieje się z Borysem, który będąc aktorem posiadającym sławę i pieniądze niszczy najważniejsze relacje w swoim życiu. Pod wpływem napotkanych wydarzeń zmienia się jednak nie do poznania.

Spotkanie człowieka z Jezusem pozwala doświadczyć nam Jego miłości oraz uświadamia, że oddał On życie, abyśmy to my mieli życie wieczne. Mamy nadzieję, że przez wystawiany spektakl przybliżymy wielu osobom to ważne wydarzenie w historii zbawienia i pozwolimy spotkać się z żywym Jezusem oraz Jego miłością.

Tekst: Adrian Arkita SDB