20 Mar / 2019

Bogu niech będą dzięki za posługę lektoratu!

16 marca w naszej wspólnocie na Łosiówce obchodziliśmy dzień wdzięczności. To także dzień, kiedy dziewięciu naszych współbraci przyjęło posługę lektoratu.

Już od piątku do naszego domu przybywali nasi najbliżsi, by następnego dnia razem z nami dziękować Bogu za dar powołania salezjańskiego swoich synów. Z kolei sobotni poranek rozpoczęliśmy od uroczystej jutrzni, a następnie udaliśmy się na wspólny posiłek i oczywiście na dobrą kawę z ciastem.

Każdy z nas przygotowujących się do bycia głosicielem Słowa Bożego, miał okazję, by oddać całą swoją posługę Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Eucharystii, którą owa adoracja poprzedzała, przewodniczył ks. Jarosław Pizoń, inspektor z Wrocławia. W swojej homilii podkreślił ważność relacji z Bogiem nie jutro, nie wczoraj, ale DZIŚ! Bo to dzisiaj jest ważne, o to „dzisiaj jest dzień zbawienia”.

Podczas obrzędu ustanowienia lektorów zobowiązaliśmy się do tego, że będziemy pomagali biskupom, prezbiterom i diakonom w głoszeniu Słowa Bożego. We w spólnocie Ludu Bożego otrzymaliśmy szczególną rolę. Oprócz głoszenia wiary będziemy czytali słowo Boże w zgromadzeniu liturgicznym, będziemy wychowywali w wierze dzieci i dorosłych oraz przygotowywali ich do godnego przyjęcia sakramentów. Będziemy również głosili orędzie zbawienia ludziom, którzy go jeszcze nie znają.

Po spotkaniu z Bogiem w naszej seminaryjnej kaplicy udaliśmy się do auli, by posłuchać naszego chóru CANTICUM. Obejrzeliśmy tam również prezentację z życia naszej wspólnoty z ostatniego roku i udaliśmy się potem na pyszny obiad. Następnie zaprosiliśmy nasze rodziny na Misterium Męki Pańskiej do sali teatralnej.

Przyjęcie posługi lektoratu było dla nas pierwszym krokiem w formacji do kapłaństwa. Za przygotowanie tego wydarzenia dziękujemy naszym współbraciom i najbliższym. Bóg zapłać!

Oto: FOTORELACJA

Tekst: Piotr Leśnikowski SDB
Zdjęcia: Adrian Sroka SDB