20 Mar / 2019

Józef na Łosiówce

„Do ciebie święty Józefie uciekamy się w naszej niedoli”, my seminarzyści salezjańscy. Dlaczego? Czy w seminarium jest aż tak źle? Oczywiście, że nie. Święty Józef jest po prostu głównym patronem naszego Zgromadzenia oraz obrońcą Kościoła, którego częścią jesteśmy. Chociaż w kalendarzu świeckim 19 marca jest zwykłym dniem roboczym, nasza wspólnota uczciła Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Uroczysta jutrznia, Msza św. z pracownikami, elegancki obiad… Pozwoliliśmy sobie nawet na skrócenie zajęć dydaktycznych! Wszystko po to, by uczynić ten dzień wyjątkowym.

Eucharystii przewodniczył Ksiądz Rektor, który w swoim kazaniu starał się podkreślić wyjątkowość tego świętego i rolę, jaką pełnił on w dziele zbawienia. Kaznodzieja zwrócił też uwagę na miłość, jaką święty Józef darzył naszego Zbawiciela i Jego Matkę, przedstawiając nam go w ten sposób jako wzór. Nie ma bowiem życia zakonnego, bez relacji z Jezusem, trudno jest natomiast wzrastać w nim bez pomocy Maryi.

W naszych modlitwach nie zapomnieliśmy o współbraciach, obchodzących tego dnia swoje imieniny. W sposób szczególny modliliśmy się za mieszkającego w naszej wspólnocie ks. Józefa Marszałka, aby wpatrzeni w swojego świętego patrona każdego dnia wzrastali w pokorze i cierpliwości. Józefie najwierniejszy, módl się za nami!

Oto nasza FOTORELACJA

Tekst: Adam Cieślak SDB
Zdjęcia: Adrian Sroka SDB