15 Kwi / 2016

Sobór pełen nadziei

Przed Soborem Wszechprawosławnym14 kwietnia, w czwartek, w budynku UPJP II przy ul. Franciszkańskiej 1 odbyła się konferencja naukowa pt.  „Przed Soborem Wszechprawosławnym”, na którą byli zaproszeni niezwykli goście, wśród których nie zabrakło oczywiście przedstawicieli Kościoła prawosławnego, ale także rzymskokatolickiego czy ewangelickiego. 

Już od godziny 9.00 mogliśmy razem z ks. rektorem Dariuszem Kozłowskim uczestniczyć w niezwykle ciekawym sympozjum naukowym na temat zbliżającego się Soboru Wszechprawosławnego, które odbędzie się w dniach 18-27 czerwca br. na Krecie. Jest to bardzo ważne wydarzenie dla całego Kościoła Wschodniego, któremu będzie przyglądał się cały świat. Otóż po 1300 latach 14 autokefalicznych Kościołów prawosławnych spotka się, aby poruszyć niezwykle ważne kwestie: diaspora prawosławna, autonomia i sposób jej ogłaszania, sakrament małżeństwa oraz przeszkody do jego zawarcia, znaczenie postu i sposób jego zachowania.

W pierwszej części obrad zostały poruszone tematy związane z oceną soborów przez poszczególne Kościoły. Ks. bp prof. dr hab. Jerzy Pańkowski zaznaczył, że dla Kościoła prawosławnego przyszły sobór jest zarówno szansą, aby pogłębić swoją tożsamość, ale jednocześnie wyzwaniem zważywszy na zupełnie inne warunki geopolityczne w jakich się odbędzie. Ks. prof. dr hab. Zygfryd Glaeser przedstawił znaczenie soboru z perspektywy katolickiej, dr Jerzy Sojka z perspektywy Kościoła ewangelickiego, a ks. dr hab. Sławomir Pawłowski przez pryzmat ekumenizmu.

Druga część, której przewodniczył ks. prof. Zygfryd Glaeser była poświecona wprost przyszłemu soborowi Kościołów wschodnich. Ks. dr hab. Tadeusz Kałużny w syntetyczny sposób omówił przygotowania pośrednie i bezpośrednie do tego soboru, które rozpoczęły się już w 1901 roku. Bardzo ciekawy wykład miał ks. dr Andrzej Kuźma, który wraz z ks. bpem Jerzym Pańkowskim uczestniczył w spotkaniach przygotowawczych przyszłego soboru. W przystępny sposób omówił poruszane tematy soborowe, wyjaśniając np. czym jest dla nich post oraz wartość i godność rodziny. Równie ważne i ciekawe były dwa ostanie wystąpienia. W pierwszym ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek  opisując ekumeniczne nadzieje związane z przyszłym soborem, powtórzył myśl papieża Benedykta XVI, że Bóg musi jeszcze popracować nad naszymi Kościołami, by doszło do całkowitego pojednania. Natomiast w ostatnim dr hab. Marek Kita starał się określić relacje przyszłego Soboru Wszechprawosławnego do Soboru Watykańskiego II.

W czasie konferencji nie zabrakło żywych i bardzo nośnych dyskusji, które pokazały możliwości oraz wyzwania przyszłego soboru dla wspólnot Kościoła prawosławnego, a także dalsze perspektywy ekumeniczne, wobec których Kościół Chrystusowy musi być otwarty i gotowy, aby wstrząsnęła nim moc Ducha Świętego, co zaznaczył ks. prof. Zygfryd Glaeser w podsumowaniu dzisiejszego sympozjum.

tekst: Marcin Giemzik SDB
foto: Łukasz Burnicki SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend