27 Kwi / 2016

Konsultacje na nowego przełożonego

DSC_7937.NEFInspektora mianuje Przełożony Generalny za zgodą swej rady, po uprzedniej szerokiej konsultacji zainteresowanej inspektorii. Zgodnie z zaleceniami art. 162. naszych Konstytucji, dnia 22 kwietnia na Łosiówce odbyła się konsultacja na nowego przełożonego Inspektorii Krakowskiej. 

W spotkaniu uczestniczyli nie tylko salezjanie ze wspólnot z ul. Tynieckiej 39, ale także z pozostałych wspólnot w Krakowie oraz m.in. z Zabrza, Rzeszowa, a nawet współbracia z postnowicjatu w Lądzie nad Wartą.

Konsultacja przed wyborem nowego przełożonego – inspektora, ma na celu wskazanie przez współbraci kandydata na to stanowisko. Na kilka miesięcy przed końcem kadencji urzędującego ks. Inspektora jest organizowana taka konsultacja. Z uwagi na to, że w styczniu 2017 r. dobiegnie końca 6-letnia kadencja ks. Dariusza Bartochy, ustalono termin tego spotkania na drugą połowę kwietnia. Na liście kandydatów znaleźli się współbracia, którzy spełniają określone warunki, a mianowicie są kapłanami oraz od ich ślubów wieczystych minęło minimum 10 lat.

Spotkaniu przewodniczył ks. Tadeusz Rozmus SDB, Radca Generalny naszego regionu, który na rozpoczęcie konsultacji wygłosił konferencję w kaplicy seminaryjnej. Podkreślił w niej wagę tego spotkania, odpowiedzialność wszystkich współbraci za los Inspektorii, Zgromadzenia, a przede wszystkim odpowiedzialność za młodych ludzi – głównych odbiorców naszego posłannictwa.

Po konferencji miała miejsce praca w grupach, w czasie której współbracia mieli okazję przyjrzeć się działalności inspektorii na różnych płaszczyznach i zaznaczyć mocne strony oraz te przestrzenie, które stanowią wyzwanie i wymagają przeorganizowania. Praca w grupach zakończyła się podsumowaniem w kaplicy. Po wprowadzeniu i wskazaniu wyzwań czekających inspektorię w najbliższym czasie, przyszedł czas na wypełnienie formularzy, poprzez wskazanie nazwisk trzech współbraci jako kandydatów na przełożonego inspektorii. Ciężko wyobrazić sobie lepszą okoliczność ku rozeznaniu i wyborze zgodnie z wolą Bożą niż trwanie w kaplicy przed Panem Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie. Wypełnione formularze współbracia składali w koszach stojących przed ołtarzem.

Tego dnia miało miejsce także poświęcenie obrazu Jezusa Miłosiernego, który zawisł w naszej kaplicy seminaryjnej jako pamiątka Roku Miłosierdzia.

Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wszyscy współbracia udali się na obiad, aby we wspólnocie, w atmosferze radości zakończyć to jakże owocne spotkanie.

tekst: Paweł Bróż SDB
foto: Marcin Pikor SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend