31 Maj / 2016

20 lat minęło…

30 maja 1996 roku, w kościele w Lądzie, z rąk biskupa Bronisława Dembowskiego święcenia kapłańskie przyjęło 28 diakonów. Wśród nich był ks. Dariusz Kozłowski – dyrektor naszej wspólnoty i rektor seminarium.

W poniedziałkowe popołudnie nasza wspólnota dziękowała za dar życia  i powołania księdza Dariusza – naszego przełożonego. Spotkaliśmy się o godzinie 18:00 w kaplicy zewnętrznej aby wspólnie z Salezjanami Współpracownikami, młodzieżą z Wolontariatu Misyjnego i parafianami celebrować uroczystą Eucharystię, której przewodniczył sam jubilat. Okolicznościowe kazanie wygłosił przyjaciel księdza Dyrektora – ks. Roman Wortolec SDB z Salezjańskiego Ośrodka Misyjnego w Warszawie. W swoim słowie wspominał wydarzenia sprzed 20 laty, przybliżył zasługi księdza Dariusza i przypomniał mu o zadaniach jakie wynikają ze stanu kapłańskiego i funkcji przełożonego wspólnoty zakonnej.

W imieniu wiernych życzenia wyrazili Salezjanie Współpracownicy, którzy w dowód wdzięczności ofiarowali kwiaty, zaś współbracia złożyli bukiet modlitw. Msza, z racji maja, zakończyła się Litanią Loretańską ku czci Matki Najświętszej i Bożym błogosławieństwem.

Kolejnym etapem świętowania była uroczysta kolacja w gronie braterskim.

Księdzu Dyrektorowi życzymy kolejnych owocnych lat posługi kapłańskiej i zapewniamy o naszej pamięci modlitewnej.

tekst: Akacjusz Cybulski SDB
foto: Marcin Pikor SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend