12 Cze / 2016

Nowy Inspektor u tronu Matki

11 czerwca 2016 roku w sercu inspektorii wrocławskiej – w sanktuarium Wspomożycielki Wiernych w Twardogórze, odbyła się bardzo podniosła uroczystość, która zgromadziła całą lokalną Rodzinę Salezjańską, a także przełożonych i gości z różnych miejsc Polski.  Było to wprowadzenie na urząd nowego Przełożonego Inspektorii p.w. św. Jana Bosko z siedzibą we Wrocławiu, ks. Jarosława Pizonia, a także podziękowanie dla jego poprzednika ks. Alfreda Lei.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 11.00 od podziękowań ze strony nowicjuszów z Kopca, którzy w ramach wdzięczności ks. inspektorowi Alfredowi Lei wręczyli drewniany wizerunek Serca Chrystusa. Następnie odbyła się Msza św., której przewodniczył  ks. Tadeusz Rozmus, radca Regionu Europa Środkowo-Północna. Zaznaczył w homilii, że przyjęcie urzędu inspektora wiąże się nie tylko z wyznaniem wiary ze strony samego zainteresowanego, ale wymaga wiary od wszystkich, aby ta chwila nie stała się „politycznym wiecem”. Nawiązując do postaci św. Barnaby Apostoła, porównał tę funkcję z pewnego rodzaju sukcesją apostolską, której celem jest ofiarowanie się na służbę współbraciom, młodzieży i całemu Kościołowi.

Na święcie oprócz najbliższej rodziny i przyjaciół nowego inspektora, nie zabrakło wielu gości, którzy dziękowali ks. Alfredowi Lei za sześciolecie jego posługi zaś nowemu inspektorowi życzyli owocnej i pełnej radości pracy. Byli to m.in.: ks. inspektor Andrzej Wujek  z Warszawy, ks. inspektor Dariusz Bartocha z Krakowa, ks. inspektor Roman Jachimowicz z Piły, ks. Mieczysław Piłat – pierwszy inspektor wrocławski, siostra inspektorka Anna Świątek z Wrocławia, siostra inspektorka Lidia Strzelczyk z Warszawy,  Salezjanie Współpracownicy i młodzież ze szkół salezjańskich oraz Inspektorialnej Rady Młodych.

Ks. Alfred Leja wyraził swoją wdzięczność z tak licznej obecności i wszelkiej życzliwości ze strony salezjanów, salezjanek, młodzieży i wielu ludzi dobrej woli, których mógł poznać, odkryć w nich dobro i dzięki temu nie tylko zmienić swój ogląd na rzeczywistość, ale także rozszerzyć swoje modlitewne oddziaływanie. Natomiast ks. Jarosław Pizoń nawiązując nie tylko do samego aktu wyznania wiary, po którym oficjalnie przejął władzę w Inspektorii Wrocławskiej, ale również do słów z profesji zakonnej synów ks. Bosko, wyraził swoją gotowość do służby każdemu jako ojciec Rodziny Salezjańskiej we Wrocławiu, a także prosił o wsparcie i modlitwę, aby mógł podołać temu zadaniu.

Nad całością uroczystości czuwał ks. Ryszard Jeleń, proboszcz i dyrektor twardogórskiej wspólnoty, a oprawę muzyczną uświetnił parafialny zespół młodzieżowy prowadzony przez Siostry Opatrzności Bożej i chór parafialny pod dyrekcją pani Heleny Piotrowskiej. Na zakończenie  odbył się obiad, podczas którego można się było spotkać i podzielić swoimi przeżyciami, radościami i doświadczeniami z wieloma osobami naszej Rodziny Salezjańskiej.

Nowemu Przełożonemu Inspektorii Wrocławskiej pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia, błogosławieństwa Bożego, opieki Maryi Wspomożycielki Wiernych, niegasnącej pasji do młodzieży na wzór Księdza Bosko oraz potrzebnych sił i wytrwałości w pełnieniu podjętej przez niego posługi.

Tekst: Marcin Giemzik SDB
Foto: Adrian Sroka SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend