24 Cze / 2016

W górę serca – rekolekcje przed diakonatem

Szum strumienia, zapach pól i żywicy tatrzańskich lasów. A między nimi, na niewielkim pagórku wznosi się dumnie skromny drewniany kościół z początku ubiegłego stulecia z krzyżem upamiętniającym misję parafialne sprzed trzech lat. Wokół śpiew ptaków, rozkwitające ogrodowe kwiaty, misternie wyrzeźbione w miejscowym drzewie tajemnice różańcowe.

W dniach 17 – 23 czerwca swoje rekolekcje przeżywali współbracia z piątego kursu przygotowujący się do święceń diakonatu. Nauki ascetyczne i homilie głosił ks. Jerzy Mikuła, magister salezjańskiego nowicjatu w Kopcu.Cykl konferencji nosił znamienny skądinąd tytuł, nawiązujący do posługi diakona, a mianowicie: „Słudzy Słowa”. W sumie siedemnaście nauk. Rekolekcje w Witowie z pewnością zostaną na długo w naszej pamięci ze względu na ich treść. Trzon porannych rozważań stanowiło Słowo Boże, z kolei popołudniowe oparte były na dzieleniu się osobistym doświadczeniem Księdza Jerzego. Ten ostatni cykl Ksiądz rekolekcjonista nazwał „Konferencjami serdecznymi”, gdyż miały one charakter ojcowskich porad. Każdego dnia, poza naukami, uczestniczyliśmy w Eucharystii oraz wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu, zakończonej Kompletą i tradycyjnym salezjańskim słówkiem na dobranoc. Niektórzy z nas, z powodzeniem, przemierzali górskie szlaki odkrywając Boga w pięknie stworzenia. Góry, uczące człowieka pokory wobec swojej wyniosłości mają w sobie wielką tajemnicę. Wejście na upatrzony szczyt wiąże się z podjęciem trudu. Osiągnięcie zamierzonego celu przynosi radość i satysfakcję. Tak samo dzieje się z nami, w codzienności, w zdobywaniu cnót potrzebnych do autentycznego życia nauką Chrystusa. Dawania prawdziwego świadectwa o Nim!

Bóg, który przemawia, chce być słuchany i wysłuchiwany. Wsłuchiwanie się w subtelny głos Pana będzie od soboty naszym obowiązkiem i przywilejem. Staniemy się sługami Słowa – jak podkreślał Ks. Magister. To znaczy ustami Boga, który przemawia w ciszy, by obwieścić światu swoje zbawcze orędzie.

Tekst: Maciej Michalak SDB
Foto: Redakcja

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend