17 Paź / 2016

Wielka Pokuta

Głośnym wydarzeniem w ostatnim czasie była „Wielka Pokuta” zorganizowana na Jasnej Górze za wszystkie grzechy popełnione w Polsce. Jednym z organizatorów tego spotkania był salezjanin – ks. Dominik Chmielewski. Reprezentacja kleryków naszego seminarium również w tym uczestniczyła.

Już w drodze wielkim szokiem dla nas była liczba samochodów i autokarów, które blokowały dojazd z centrum miasta na parking Jasnej Góry. Po 30 minutach powolnego poruszania się w korkach, dotarliśmy na Błonia Jasnogórskie, gdzie naszym oczom ukazał się wielotysięczny tłum. Jak podają organizatorzy, zgromadziło około 100 tysięcy wiernych.

Po przywitaniu wszystkich i modlitwie do Ducha Świętego swoją konferencję rozpoczęli ojcowie: Antonello Cadeddu oraz Hernique Porcu. Wprowadzili oni zebranych w temat spotkania, którym było przebaczenie i pokuta. Uświadamiali także, że Bóg kocha życie i wszyscy powinni Go w tym go naśladować, Polacy zaś w tym względzie mają misję, by być dla innych przykładem.

Po przerwie obiadowej wspólnie odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, a po niej głos zabrał ks. Piotr Glas, egzorcysta. Mówił o tendencji do odrzucania Boga w codziennym życiu i skutkach jakie to przynosi. Pełną konferencję można odsłuchać pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=zX3gGyDm6KM

O godzinie 16:00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył ks. abp. Stanisław Gądecki, który wygłosił także Słowo Boże. Wychodząc od przypowieści o Synu Marnotrawnym, ukazywał on istotę pokuty. Pełną treść Homilii można odsłuchać pod adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=aF6nOaFAfOc

Przedłużeniem Eucharystii była wspólna adoracja Najświętszego Sakramentu. Kapłani procesyjnie przeszli między tłumem niosąc Chrystusa w ogromnej monstrancji, przed którym dokonała się modlitwa przebłagalna za grzechy każdego z osobna i całego narodu. Obecni na błoniach, trzymając w swych dłoniach świece i krzyże, prosili Boga o przebaczenie pamiętając o słowach Modlitwy Pańskiej: „jako i my odpuszczamy naszym winowajcom”. Po uroczystym błogosławieństwie, udaliśmy się w drogę powrotną do Krakowa, pełni pozytywnych wrażeń i zadowolenia z dobrze przeżytego dnia.

tekst&foto Adrian Sroka SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend