30 Paź / 2016

Nowi Diakoni

„…wierz w to, co będziesz czytać, nauczaj tego, w co uwierzysz, i pełnij to, czego będziesz nauczać” to słowa, które w sobotę 29.10 skierował do Michała Piechoty SDB i Oskara Gaszka SDB biskup Damian Muskus OFM udzielając im święceń kapłańskich w stopniu diakonatu.

Już od czwartku w naszym domu wyczuwało się przedświąteczną atmosferę… wielkie sprzątanie, układanie kwiatów w kaplicy, w kawiarence stoły nakryte obrusami, pokoje przygotowane na przyjęcie gości – zewnętrzne oznaki tego, że coś ważnego się wydarzy. Do tego przygotowanie duchowe kandydatów, ich dzień skupienia, spowiedź… Wszystko po to by godnie przyjąć święcenia diakonatu.

Nadeszła sobota. O godzinie 7:30 uroczysta jutrznia pod przewodnictwem księdza Adama Paszka SDB – wikariusza inspektora krakowskiego, połączona z publicznym wyznaniem wiary złożonym przez Oskara Gaszka SDB i Michała Piechotę SDB, którzy tego dnia zostają włączeni do stanu diakonatu.

Punktualnie o godzinie 11:00 w naszej kaplicy słychać dźwięk dzwonka i rozlega się śpiew „Ludu kapłański, ludu królewski” – rozpoczyna się liturgia święceń, której przewodniczy ksiądz biskup Damian Muskus OFM. W okazjonalnej homilii, skierowanej do naszych współbraci, podkreśla rolę zaufania Bogu na wzór Maryi a także wartość służby Bogu i bliźnim jaka wypływa z posługi diakona w Kościele.

Po zaświadczeniu, iż Oskar i Michał są dobrze przygotowani do przyjęcia święceń i wezwaniu wstawiennictwa świętych podczas litanii, ksiądz biskup w sposób sakramentalny włącza ich do stanu diakonatu. Od teraz mogą głosić Dobrą Nowinę i udzielać Bożego błogosławieństwa.

Na zakończenie liturgii nowi diakoni wyrazili wdzięczność Bogu, przełożonym, współbraciom, rodzinie i przyjaciołom, za obecność, modlitwę i wszelkie dobro jakie otrzymali.

Po życzeniach, uściskach i gratulacjach, udaliśmy się na obiad, a następnie trwaliśmy w radości świętowania przy kawie i ciastku.

Naszym nowym diakonom składamy serdeczne gratulacje i zapewnimy o naszej modlitwie.

tekst: Akacjusz Cybulski SDB
foto: Marcin Pikor SDB

[srizonfbalbum id=50]