10 Gru / 2016

Ustanowieni, by służyć

Ksiądz Bosko mawiał, że powołanych do zgromadzenia salezjańskiego przyprowadza Maryja. Dla podkreślenia tego faktu, wydarzenia związane z naszą formacją staramy się łączyć z uroczystościami ku Jej czci. Dlatego to właśnie 8 grudnia br. posługę akolitatu przyjęło dwunastu naszych współbraci: Paweł Bróż SDB, Łukasz Burnicki SDB, Akacjusz Cybulski SDB, Marcin Giemzik SDB,  Krzysztof Jaskólski SDB, Artur Liashneuski SDB,  Józef Łysik SDB, Marek Majewski SDB, Jakub Marek SDB, Marcin Pikor SDB, Michał Słojewski SDB, Roman Tsyganiuk SDB.

Zgodnie z motu proprio „Ministeria Quaedam” Pawła VI „Akolita przeznaczony w szczególny sposób do służby ołtarza, powinien nauczyć się wszystkiego, co należy do kultu Bożego i starać się zrozumieć wewnętrzne i duchowe znaczenie tego, tak aby codziennie ofiarował się Bogu i był dla wszystkich przykładem powagi i szacunku w świątyni, jak również obejmował szczerą miłością mistyczne Ciało Chrystusa czyli Lud Boży, zwłaszcza zaś upośledzonych i chorych.”

Czy powyższe stwierdzenia odnoszą się do tych naszych współbraci? Przełożeni rozeznali, że tak, my zaś wierzymy, że Duch Święty, który przez nich wyraził swą wolę będzie nadal działał w naszych akolitach prowadząc ich ścieżkami świętości.

Nasze święto pięknie zostało podsumowane w kazaniu ks. inspektora Dariusza Bartochy, który nawiązując do słów św. Jana Pawła II w Lourdes ukazał nam Maryję, która służy innym, i której obecność odsłania nam inną, wstrząsającą obecność Boga samego.

Według motu proprio akolita wypełni swoje funkcje tym godniej, „jeżeli będzie uczestniczył z coraz większą żarliwością w Eucharystii, karmił się nią i zdobywał doskonalsze jej poznanie”. Co niech się stanie z Bożą pomocą i wsparciem naszej Niepokalanej Matki.

Tekst: Adam Cieślak SDB
Foto: Adrian Sroka SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend