12 Gru / 2016

Kwartalny dzień skupienia

Kwartalny dzień skupienia – to szczególny moment w życiu każdej wspólnoty salezjańskiej. Jest to czas nawrócenia i powrotu do trwania w obecności Bożej. Właśnie taki moment, swojej duchowej odnowy, 10 grudnia przeżyła wspólnota salezjańska na Łosiówce.

Dniu skupienia przewodniczył Wikariusz Inspektorii Krakowskiej Ks. Adam Paszek SDB. W wygłoszonej konferencji, na samym początku, zacytował słowa papieża Piusa X: „Nie chodzi o to by modlić się podczas Mszy św., ale o to by Msza stała się naszą modlitwą”. Te słowa świętego papieża stały się tematem dnia skupienia a ich zadaniem było uwrażliwić serca salezjanów na obecność Boga w Eucharystii.

Ks. Adam również przywołał postać patriarchy Jakuba i jego sen o drobinie anielskiej. Zobaczywszy aniołów i tajemnicze, lśniące światło Jakub zawołał: „Prawdziwie Pan jest na tym miejscu, a ja nie wiedziałem”(Rdz 28,16). Głoszący nawołując do księgi Rodzaju powiedział: „Prawdziwie jest to Bóg! On codziennie odsłania swój majestat w Ofierze Mszy św. Żeby to zrozumieć musimy myśleć, a nie tylko uczestniczyć w Liturgii; musimy rozpamiętywać prawdy o Bogu, które obficie w Eucharystii są obecne”.

Na zakończenie Ksiądz Wikariusz zachęcił nas abyśmy na wzór Marii z Betanii porzucili wszystko to, co ziemskie, abyśmy wybrali to, co jest najcenniejsze, czyli Boga. Uczestniczenie w Eucharystii jest odbiciem naszego życia duchowego.

Po zakończeniu konferencji mieliśmy okazję adorować Chrystusa w wystawionym Najświętszym Sakramencie. Dzień skupienia uwieńczyła Msza św. podczas której seminaryjna wspólnota łączyła się w braterskiej jedności i dziękczynieniu.

Tekst: Artur Liashneuski SDB
Foto: Adrian Sroka SDB