10 Wrz / 2017

Salezjanami na wieki wieków

Mińsk, Szczecin, Wrocław, Czerwińsk nad Wisłą, Rzeszów i Krostyszew – to miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów, jednak w tym roku coś je połączyło.  Właśnie w tych miejscach wybrzmiały słowa: „ślubuję na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich”. Młodzi salezjanie postanowili już nie na rok, dwa czy trzy ale na zawsze związać się z Towarzystwem świętego Franciszka Salezego i bezwarunkowo oddać swoje życie Bogu.

Po kilku latach formacji, przyglądania się Zgromadzeniu i pracy nad sobą, swoje „tak” zdecydowali się wypowiedzieć:
13 sierpnia w Mińsku na Białorusi: Artur Liashneuski SDB
26 sierpnia we Wrocławiu: Marcin Giemzik SDB, Krzysztof Jaskólski SDB oraz Marek Majewski SDB
26 sierpnia w Szczecinie:  Łukasz Burnicki SDB, Tomasz Malinowski SDB oraz Jakub Marek SDB
27 sierpnia w Czerwińsku nad Wisłą: Akacjusz Cybulski SDB, Józef Łysik SDB oraz Michał Słojewski SDB
9 września w Rzeszowie: Paweł Bróż SDB oraz Marcin Pikor SDB
10 września w Krostyszewie na Ukrainie: Roman Tsyganiuk SDB

Chociaż w różnych miejscach i w różnych terminach to uroczystości miały bardzo podobny charakter. Składającym profesję wieczystą towarzyszyła rodzina i znajomi. Licznie obecni byli współbraci. Liturgia przygotowana była na najwyższym poziomie a przełożony wypowiadał znamienne słowa: „przyjmuję Cię w poczet salezjanów księdza Bosko”. Po uroczystej liturgii następował czas życzeń, uścisków i wspólnotowego świętowania.

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend