28 Wrz / 2017

Nowe władze, czyli wybrano dziekanów

W minionym tygodniu na Łosiówce wybrano kolejnych „dziekanów”. Mianem tym określa się czterech współbraci kursu piątego wybranych, by służyć całej wspólnocie. Jest to forma samorządu, który zajmuje się koordynowaniem większości spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem naszego domu.

Każdego roku wybiera się dziekana głównego, liturgicznego, kulturalnego i sportowego. Pierwszy czuwa nad ogólnym funkcjonowaniem wspólnoty: wyznacza grafiki pracy, portierni, kalendarza wspólnoty, jest łącznikiem pomiędzy współbraćmi młodszymi, a starszymi. Liturgiczny, jak sama nazwa wskazuje, dba o piękno liturgii, wyznacza służbę przy ołtarzu, organizuje nabożeństwa. Dziekan kulturalny i sportowy dbają o kulturę współbraci, pierwszy o kulturę wysoką organizując wyjścia do kina, teatru, opery, drugi zaś o kulturę fizyczną mobilizując współbraci do udziału w czynnej i urozmaiconej rekreacji. Wybrani zostali odpowiednio: Akacjusz Cybulski, Michał Słojewski, Artur Liashneuski oraz Józef Łysik.

Nowym dziekanom gratulujemy, życzymy błogosławieństwa Bożego i dużo sił w sprawowaniu trudnej i wymagającej służby! A schodzącym z „urzędu”, już diakonom, dziękujemy za wzorowe sprawowanie swoich obowiązków i życzymy dobrego przygotowania do przyjęcia sakramentu święceń.

Tekst: Michał Kupiński SDB
Foto: Marcin Pikor SDB

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend