Św. Jan Bosko mawiał: Boski Zbawiciel przez swoją łaskę uczynił łatwym i dostępnym dla naszych sił wszystko to, co służy do naszego uświęcenia i zbawienia dusz (…)

Skąd nazwa: salezjanie?:

Św. Jan Bosko, szukając patrona naszego Zgromadzenia zwrócił uwagę na nietuzinkową postać okresu późnego renesansu św. Franciszka Salezego (1567 – 1622), biskupa Genewy, uznanego później za Doktora Kościoła i uhonorowanego tytułem Doktora Miłości i Słodyczy. Ks. Bosko chciał, by w założonym przez siebie instytucie, dominującym było uczucie miłości wychowawczej i łagodności wobec wychowanków. Św. Franciszek Salezy, nawracając na katolicyzm protestantów genewskich mówił: Zburzymy mury Genewy nie siłą fizyczną, lecz siłą miłości.

Co o nas samych mówią nasze Konstytucje?:

Zgromadzenie Salezjańskie, powstało z inspiracji Ducha Świętego, który obdarował Założyciela Towarzystwa potrzebnym charyzmatem. Św. Jan Bosko, współdziałając z Bożą łaską, podjął trud wychowywania i edukowania najuboższych spośród młodych. Oto, co o tej inspiracji mówią nasze Konstytucje

Z uczuciem pokornej wdzięczności wierzymy, że Towarzystwo św. Franciszka Salezego powstało nie z samego zamysłu ludzkiego, lecz z natchnienia Bożego. Aby współdziałać w zbawianiu młodzieży, <<tej najbardziej delikatnej i drogiej cząstki ludzkiej społeczności>>, Duch Święty przy matczynym udziale Maryi, powołał św. Jana Bosko.

Ukształtował w nim serce ojca i nauczyciela, zdolne do całkowitego poświęcenia się: <<Przyrzekłem Bogu, że nawet moje ostatnie tchnienie będzie dla moich ubogich chłopców>>.

Aby to posłannictwo przedłużyć w czasie, Duch Święty kierował nim w powołaniu do życia różnych grup apostolskich, a pierwszą wśród nich jest nasze Towarzystwo.

Kościół uznał w tym działanie Boże, przede wszystkim przez zatwierdzenie Konstytucji i przez ogłoszenie Założyciela świętym.

Z tej czynnej obecności Ducha Świętego czerpiemy siły dla naszej wierności i oparcie dla naszej nadziei. (art .1 KiR)

Nasze posłannictwo

Posłuszni charyzmatowi założyciela i Zgromadzenia, realizujemy po dziś dzień, posłannictwo oparte, z woli Bożej, na trzech filarach aktualizujących naszą działalność w świecie wśród współczesnej młodzieży. Rozum, religia i miłość wytyczają naszą misję. Aby krzewić uniwersalne wartości ewangeliczne, budujemy nieustannie przestrzeń tak duchową, jak i materialną, stanowiącą płaszczyznę wymiany doświadczeń i dialogu, w wyniku którego młodzież podąży świadomie na spotkanie z Panem Jezusem. Taką przestrzeń tworzą szkoły, oratoria, placówki opiekuńczo – wychowawcze oraz parafie i domy młodzieżowe rozsiane w 132 krajach świata. Liczba duchowych synów św. Jana Bosko sięgnęła prawie 16 tysięcy i jesteśmy obecni wszędzie tam, gdzie młodzież strapiona trudnościami poszukuje swojego miejsca w Kościele. Wychodzimy na przeciw tym oczekiwaniom, proponując system pedagogiczny (tzw. prewencyjny) oparty na wspomnianych już trzech filarach budujących sylwetkę dobrego chrześcijanina i uczciwego obywatela. Jako zakonnicy złączeni ślubami, posługujemy młodym we wspólnocie. Posłannictwo apostolskie, wspólnota braterska i pełnienie rad ewangelicznych są nieodłącznymi elementami naszej konsekracji, przeżywanymi w jednym i tym samym nurcie miłości Boga i braci. (art.3)

Duch salezjański

O naszym duchu najlepiej wypowiedzą się nasze Reguły:

Wzorem i źródłem ducha salezjańskiego jest Serce Chrystusa, wysłannika Ojca.

W odczytywaniu Ewangelii jesteśmy szczególnie wrażliwi na pewne rysy postaci Chrystusa, takie jak: wdzięczność Ojcu za dar boskiego powołania wszystkich ludzi; umiłowanie maluczkich i ubogich; gorliwość w przepowiadaniu, uzdrawianiu i zbawianiu pod przynaglającym działaniem Królestwa, które nadchodzi; troskliwość Dobrego Pasterza, który zwycięża łagodnością i darem z samego siebie; pragnienie gromadzenia uczniów w jedności braterskiej wspólnoty. (art. 11)

System prewencyjny

Bardzo ważnym dziedzictwem ks. Bosko jest wypracowana i wypraktykowana przez niego metoda wychowawcza zwana systemem prewencyjnym. Między innymi polega ona na akcentowaniu takich wartości jak: religia, miłość i rozum oraz na ciągłej asystencji przy młodzieży. Dla współczesnych ks. Bosko, było to nowością nie od razu znajdującą zwolenników. A i dziś nie jest ta metoda łatwą w praktykowaniu. Działalność wydawnicza: Zdając sobie sprawę, jak wielki wpływ wywiera prasa, św. Jan Bosko wolny czas poświęcał także pracy pisarsko-wydawniczej. Od 1861 r. posiadał własną drukarnię. Od 1877 r. wydawał dla wszystkich swoich przyjaciół miesięcznik – Biuletyn Salezjański, który ukazuje się po dziś dzień. Wszystkie pisma, wydane jego staraniem osiągnęły liczbę 1174 pozycji.

Salezjanie w Polsce

Salezjanie przybyli do Polski w roku 1898. Zgromadzenie w Polsce rozwijało się bardzo prężnie, bo już w roku 1933 następuje podział na dwie prowincje zakonne, a liczba współbraci-Polaków osiąga 571. Po drugiej wojnie, która pozbawiła życia lub rozproszyła po świecie ok. 300 salezjanów polskich, zgromadzenie rozwija się bardzo dynamicznie, w roku 1979 (kolejny podział, tym razem na cztery prowincje z siedzibami w Pile, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie) liczba współbraci wynosi 938. Na stulecie przybycia salezjanów do Polski jest ich ok. 1200.

Po okresie komunizmu, gdzie jedyną możliwością pracy była praca w parafiach, pojawiają się nowe pola i perspektywy pracy. Wróciliśmy do specyficznej dla nas pracy wychowawczej wśród młodzieży. Powstały liczne różnego typu ośrodki kształcenia i wychowania, takie jak szkoły różnego rodzaju i stopnia, bursy, internaty, ośrodki wychowawcze. W grudniu 1997 r. na 185 szkół katolickich w Polsce31 prowadzili salezjanie (dziś jest ich więcej, ok. 50). Włączamy się w pracę wydawniczą, mamy swój wkład na polu misji zagranicznych, jesteśmy obecni na katolickich wyższych uczelniach.

Z charyzmatem i początkami historii zgromadzenia łączy nas wola dochowania wierności Założycielowi i jego misjonarskiej pracy wśród młodzieży. Wciąż aktualne jest jego hasło Daj mi dusze, resztę zabierz – dziś nabiera ono swej nowej aktualności, a jak się wydaje ciągle czekają na nas nowe rzesze młodzieży zagubionej i potrzebującej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *