Misterium Plakat

„…tak śpiewali biesiadnicy

i raczyli się winem,

ale nie wiedzieli,

że piją krew Boga,

siedzącego w milczeniu na palmowej macie.”

Roman Brandstaetter „Gody weselne w Kanie”

 

Zdawać by się mogło, że każdy chrześcijanin doskonale zna już treść, przesłanie i sens płynący z tajemnicy Misterium Męki Pańskiej. Zdawać by się również mogło, że nic nas już nie zaskoczy, oglądając historię, której przecież zakończenie znamy… I tak faktycznie może się stać, jeśli postawimy się jedynie w roli widzów. Co jednak w sytuacji, gdy sami jesteśmy bohaterami tej historii…

Już po raz osiemdziesiąty trzeci salezjanie z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie oraz członkowie wspólnoty Ziemia Boga wcielą się w postacie ewangeliczne, by przenieść na deski teatru zbawcze wydarzenia wiary chrześcijańskiej.

W rozumieniu chrześcijańskim misterium oznacza bardziej wnikliwe wejście w rzeczywistość Bożego Objawienia, a za jego sprawą głębszej obecności Boga w świecie. Celem twórców tegorocznego Misterium jest szukanie owej „głębszej obecności Boga” w naszej codzienności. Stąd też akcent na małżeństwo i rodzinę. To właśnie małżonkowie z Kany Galilejskiej stają się niejako towarzyszami Jezusa w najważniejszych momentach Jego życia. Sam reżyser podkreśla, iż bardzo zależy mu na wpisanie w Krzyż Jezusa pary małżonków.

Drugim rysem jest spora dawka ironii i szyderstwa. Coś, co kiedyś było agresją siłową, fizyczną, współcześnie bardzo często przejawia się w atakach słownych, zwłaszcza, gdy chodzi o wiarę i kpinę z Jezusa. Specyfika Misterium wynika wreszcie z tego, że jest ono mocno podszyte dźwiękiem, który towarzyszy bohaterom męki. Dźwięk to życie. Ten dźwięk niejako umiera na chwilę z Jezusem, by odrodzić się wraz ze Zmartwychwstaniem. Stąd też muzyka grana na żywo symbolizuje niejako uczniów, apostołów Jezusa Chrystusa, próbujących grać według partytury Jego słów… A przecież uczniem Jezusa jest każdy z nas. Dlatego też nikt nie jest biernym widzem, każdy jest bohaterem tej historii…

W roku 2015 zagraliśmy dla Państwa
21.02 Sobota 15:00 PREMIERA
22.02  Niedziela 14.30
28.02 Sobota 14:00  i 16:30
01.03 Niedziela 14:30
07.03 Sobota 15:00
08.03 Niedziela 13:30 i 15:30
14:03 Sobota 14:00 i 16:30
15:03 Niedziela 14:30
21:03 Sobota 14:00 i 16:30
22.03 Niedziela 14:30

[srizonfbalbum id=26]

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *