Misterium Plakat

„…tak śpiewali biesiadnicy

i raczyli się winem,

ale nie wiedzieli,

że piją krew Boga,

siedzącego w milczeniu na palmowej macie.”

Roman Brandstaetter „Gody weselne w Kanie”

 

Zdawać by się mogło, że każdy chrześcijanin doskonale zna już treść, przesłanie i sens płynący z tajemnicy Misterium Męki Pańskiej. Zdawać by się również mogło, że nic nas już nie zaskoczy, oglądając historię, której przecież zakończenie znamy… I tak faktycznie może się stać, jeśli postawimy się jedynie w roli widzów. Co jednak w sytuacji, gdy sami jesteśmy bohaterami tej historii…

Już po raz osiemdziesiąty trzeci salezjanie z Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie oraz członkowie wspólnoty Ziemia Boga wcielą się w postacie ewangeliczne, by przenieść na deski teatru zbawcze wydarzenia wiary chrześcijańskiej.

W rozumieniu chrześcijańskim misterium oznacza bardziej wnikliwe wejście w rzeczywistość Bożego Objawienia, a za jego sprawą głębszej obecności Boga w świecie. Celem twórców tegorocznego Misterium jest szukanie owej „głębszej obecności Boga” w naszej codzienności. Stąd też akcent na małżeństwo i rodzinę. To właśnie małżonkowie z Kany Galilejskiej stają się niejako towarzyszami Jezusa w najważniejszych momentach Jego życia. Sam reżyser podkreśla, iż bardzo zależy mu na wpisanie w Krzyż Jezusa pary małżonków.

Drugim rysem jest spora dawka ironii i szyderstwa. Coś, co kiedyś było agresją siłową, fizyczną, współcześnie bardzo często przejawia się w atakach słownych, zwłaszcza, gdy chodzi o wiarę i kpinę z Jezusa. Specyfika Misterium wynika wreszcie z tego, że jest ono mocno podszyte dźwiękiem, który towarzyszy bohaterom męki. Dźwięk to życie. Ten dźwięk niejako umiera na chwilę z Jezusem, by odrodzić się wraz ze Zmartwychwstaniem. Stąd też muzyka grana na żywo symbolizuje niejako uczniów, apostołów Jezusa Chrystusa, próbujących grać według partytury Jego słów… A przecież uczniem Jezusa jest każdy z nas. Dlatego też nikt nie jest biernym widzem, każdy jest bohaterem tej historii…

W roku 2015 zagraliśmy dla Państwa
21.02 Sobota 15:00 PREMIERA
22.02  Niedziela 14.30
28.02 Sobota 14:00  i 16:30
01.03 Niedziela 14:30
07.03 Sobota 15:00
08.03 Niedziela 13:30 i 15:30
14:03 Sobota 14:00 i 16:30
15:03 Niedziela 14:30
21:03 Sobota 14:00 i 16:30
22.03 Niedziela 14:30

Access Token not set. You can generate Access Tokens for your Page or Profile on fb.srizon.com. After generating the access token, insert it on the backend

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *