KADRA DYDAKTYCZNA WSD TS W KRAKOWIE W ROKU SEMINARYJNYM 2017/2018

Gmach WSDTS

 

Ks. prof. dr hab. Jerzy Gocko SDB (KUL w Lublinie) – teologia moralna

Ks. prof. dr hab. Jarosław Koral SDB (UKSW w Warszawie) – katolicka nauka społeczna

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek SDB (UKSW w Warszawie) – historia katechezy

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Panuś (UPJPII w Krakowie) – homiletyka

Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski SDB (UKSW w Warszawie) – katolicka nauka społeczna

Ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak SDB (UKSW w Warszawie) – prawo kanoniczne

Ks. prof. dr hab. Jan Orzeszyna (UPJPII w Krakowie) – teologia moralna

Ks. dr hab. Tadeusz Biesaga SDB, prof. UPJPII w Krakowie – bioetyka

Ks. dr hab. Bogacz Roman, prof. UPJPII w Krakowie – Pismo Święte

Ks. dr hab. Arkadiusz Domaszk SDB, prof. UKSW w Warszawie – prawo kanoniczne

Ks. dr hab. Sylwester Jędrzejewski SDB (UPJPII w Krakowie) – Stary Testament

O. dr hab. Dariusz Kasprzak OFMCap., prof. UPJPII w Krakowie – patrologia

Ks. dr hab. Janusz Nowiński SDB (UKSW w Warszawie) – historia sztuki

O. dr hab. Marian Zawada OCD (Instytut Karmelitański w Krakowie) – teologia duchowości

Ks. dr hab. Wojciech Życiński SDB, prof. UPJPII w Krakowie – teologia dogmatyczna

Pan dr hab. Marek Kita (UPJPII w Krakowie) – teologia fundamentalna

Ks. dr Robert Bieleń SDB teologia pastoralna

Pani dr Monika Drążyk  – teologia dogmatyczna

O. dr Kazimierz Fryzeł CSsR – teologia moralna

Ks. dr Jan Hańderek SDBduchowość salezjańska

O. dr Mateusz Roman Hinz OFMCap. – psychologia pastoralna

Ks. dr Stanisław Jankowski SDB (UMK w Toruniu) – Stary Testament

Ks. dr Marcin Kaznowski SDB – teologia dogmatyczna

Ks. dr Ryszard Kempiak SDB (PWT we Wrocławiu) – Nowy Testament

Ks. dr Jan Klimek (UPJPII w Krakowie) – teologia pastoralna

Ks. dr Dariusz Kozłowski SDBteologia dogmatyczna (w/ćw.)

Ks. dr Wojciech Krawczyk SDBkatechetyka, salezjańska duchowość młodzieżowa

Ks. dr Roman Mazur SDB (UPJPII w Krakowie) – Nowy Testament (ćw.), język grecki

Ks. dr Stanisław Mieszczak SCJ (UPJPII w Krakowie) – liturgika (w/ćw.)

Ks. dr Przemysław Solarski SDBteologia moralna

Ks. dr Piotr Sosnowski SDB – homiletyka

Ks. dr Adam Węgrzyn SDBNowy Testament

Ks. dr Wojciech Witkowski SDB (KUL w Lublinie) – prawo kanoniczne

Ks. dr  Albert Wolkiewicz – katechetyka

Pani dr Maria MiduchStary Testament (ćw.), język hebrajski

Pani mgr lic. Sabina Knecht – Macior – język łaciński

Pani mgr lic. Aneta Krupka teologia dogmatyczna (ćw.)

Ks. mgr Dariusz Skowron SDB śpiew, chór

Pan mgr Tomasz Korpusiński  – prawo powszechne

Pan mgr Andrzej Korzeniowski (AM w Krakowie) – muzyka liturgiczna, chór „Canticum”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *