Misterium 2017

Rezerwacja miejsc na Misterium Męki Pańskiej 2017
będzie możliwa od dnia 9 stycznia 2017 r.

e-mail: misterium@sdb.krakow.pl