Inauguracja roku akademickiego w WSDTS w Krakowie

2 października dla Wyższego Seminarium Towarzystwa Salezjańskiego
w Krakowie był dniem uroczystej inauguracji roku akademickiego 2017/18. Jutrznia, uroczysta Eucharystia, inauguracja w auli seminaryjnej oraz wspólny obiad to najważniejsze punkty dnia, który rozpoczyna w naszej wspólnocie czas intensywnej nauki i formacji.
Continue reading

Z wizytą u sióstr karmelitanek

Wdzięczność powinna być cechą chrześcijańskiego serca. Jako salezjanie księdza Bosko staramy się praktykować tę cnotę. Przykładem postawy pełnej wdzięczności i szacunku są coroczne odwiedziny sióstr karmelitanek, które mieszkają w klasztorze przy ulicy M. Kopernika 44 w Krakowie. Continue reading

Ks. Tytus Zeman błogosławionym

W sobotę 30 września w słowackiej stolicy Bratysławie prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato SDB ogłosił błogosławionym ks. Tytusa Zemana, salezjanina i męczennika komunistycznego reżimu. Na tę uroczystość udała się delegacja naszego seminarium na czele z ks. prorektorem Adamem Paszkiem SDB, aby w łączności z całym salezjańskim światem a w sposób szczególny ze Słowacją uczcić nowego obywatela nieba, orędownika powołań. Continue reading

Nowe władze, czyli wybrano dziekanów

W minionym tygodniu na Łosiówce wybrano kolejnych „dziekanów”. Mianem tym określa się czterech współbraci kursu piątego wybranych, by służyć całej wspólnocie. Jest to forma samorządu, który zajmuje się koordynowaniem większości spraw związanych z codziennym funkcjonowaniem naszego domu.

Continue reading

Zwiedzając Ukrainę

„Jak żywetsia na Ukraini?” – „Jak żyje się na Ukrainie?” – takie pytanie postawiliśmy sobie już jakiś czas temu. W dniach 10-16 września spróbowaliśmy odnaleźć na nie odpowiedź. Nie w przewodnikach, nie w Internecie lecz w rzeczywistości. Dlatego nasza Wspólnota wraz z Księdzem Dyrektorem na czele, udała się do Odessy. Continue reading

Salezjanami na wieki wieków

Mińsk, Szczecin, Wrocław, Czerwińsk nad Wisłą, Rzeszów i Krostyszew – to miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów, jednak w tym roku coś je połączyło.  Właśnie w tych miejscach wybrzmiały słowa: „ślubuję na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich”. Młodzi salezjanie postanowili już nie na rok, dwa czy trzy ale na zawsze związać się z Towarzystwem świętego Franciszka Salezego i bezwarunkowo oddać swoje życie Bogu. Continue reading

Wizytacja rozpoczęta

W sobotę 2 września w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Pomimo trwających jeszcze wakacji, w kaplicy, jadalni oraz w innych pomieszczeniach zrobiło się tłoczno i gwarno za sprawą przybyłych gości. Okolicznością, która zgromadziła współbraci salezjanów, delegacje oraz młodzież z niemal wszystkich placówek inspektorii krakowskiej, było rozpoczęcie nadzwyczajnej wizytacji księdza radcy regionu Europa Środkowo-Północna, ks. Tadeusza Rozmusa.
Przed rozpoczęciem wizytacji odbyło się spotkanie rady inspektorialnej z ks. Radcą. Continue reading

W drodze do wieczystych

To już? Już. Przygotowania do ślubów wieczystych oficjalnie rozpoczęto. We wtorek wieczorem, jakby ktoś pytał, 22 sierpnia.

Wprawdzie wyczekiwane „ślubuję na zawsze” mamy wypowiedzieć przed Bogiem i ludźmi dopiero za rok, to już teraz zgromadzenie zarezerwowało dla nas czas na pogłębioną refleksję nad własnym powołaniem. Nie pierwszą i nie ostatnią, ale na pewno wyjątkową. Nigdy wcześniej bowiem podczas specjalnie z tej okazji wygłaszanych konferencji i toczonych dyskusji nie było słychać tak wyraźnie litanii do wszystkich świętych, która za rok zostanie odśpiewana na naszych ślubach. Uświęcone tradycją miejsce też robi swoje. Trudno dziś o salezjanina, który do złożenia profesji wieczystej nie przygotowywałby się właśnie w Rumii u Wspomożycielki Wiernych. Nie jest nas wielu – zaledwie ośmiu, ale pod czujnym okiem ks. Adama Paszka staramy się jak najlepiej wykorzystać dany nam czas. Liczymy na wasze wsparcie modlitewne (pomożecie?). Niech Duch Święty dokona w nas swego dzieła, mimo naszej słabości.

kl. Adam Cieślak SDB Continue reading

Pielgrzymka na Białoruś

Malowniczy klimat wsi i nowoczesne budowle miast towarzyszyły kilku współbraciom z naszej wspólnoty podczas pielgrzymki na Białoruś, którą odbyliśmy z okazji wieczystych ślubów zakonnych Artura Liashneuskiego SDB.Sześć dni tam spędzonych było przepełnionych spotkaniami z salezjanami tam żyjącymi, ludźmi związanymi z naszymi dziełami, a także odwiedzaniem miejsc ważnych dla Kościoła i kraju.

Pierwszym miejscem, do którego przyjechaliśmy było Narodowe Sanktuarium Matki Bożej w Budsławiu, gdzie kl. Artur przeżył swój dzień skupienia. Podczas homilii ks. Dariusz Mikołajczyk SDB, sekretarz Inspektorii Warszawskiej, pouczył o znaczeniu wiary, nadziei i miłości w życiu zakonnym. Wiara bowiem jest podstawą powołania zakonnego, nadzieja upewnia o świętości, do której prowadzi to powołanie, a miłość stanowi odpowiedź człowieka na dar otrzymany od Boga. Te słowa na pewno towarzyszyły Arturowi w niedzielę 13 sierpnia, kiedy to w kościele św. Jana Chrzciciela w Mińsku złożył na ręce Księdza Delegata Wiktora Hajdukiewicza SDB wieczyste śluby zakonne w Towarzystwie św. Franciszka Salezego. Mszy świętej przewodniczył i kazanie wygłosił Biskup Aleksander Yasheuski SDB.

Następne trzy dni przeznaczyliśmy na poznawanie Białorusi. Odwiedziliśmy wiele ważnych miejsc: Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Barunach, kościół w Wiszniewie, działo salezjańskie w Smorgoniu, parafię w Dziatłowie, gdzie przeżywaliśmy odpust parafialny Wniebowzięcia NMP, zamek w Mirze, dom Adama Mickiewicza i ruiny zamku w Nowogródku.

Nasz pobyt na Białorusi szybko minął, ale wspomnienia pozostaną na długo. Z każdym miejscem, które odwiedziliśmy łączy się konkretna historia, która urzeka i porusza. Ludzie, których spotkaliśmy obdarzali się niezwykłą serdecznością, życzliwością i gościnnością. Jedno z takich spotkań zapamiętam chyba na zawsze. Pani, która otwierała nam kościół w Barunach pożegnała nas słowami: „Przyjeżdżajcie do nas, bo brakuje księży!”. Rzeczywiście na Białorusi księży jest niewielu, a potrzeby są ogromne, o czym mówią sami Białorusini. Módlmy się zatem o liczne powołania do kapłaństwo, do życia zakonnego z tamtych terenów!

Podróż do korzeni

W życiu każdego Salezjanina można odnaleźć pewne niesamowite, wyjątkowe chwile, które determinują jego zachowania, postawy, decyzje. Jedną z takich chwil jest niewątpliwie złożenie profesji wieczystej, a więc przyrzeczenie Bogu, że już na zawsze będzie żył w czystości, posłuszeństwie i ubóstwie w Zgromadzeniu Salezjańskim. Jednak aby dobrze się do tego wydarzenia przygotować, potrzeba chwili wyciszenia, zastanowienia się nad sobą, nad swoim ostatecznym wyborem pójścia za Chrystusem w stylu księdza Bosko. Po prostu potrzeba rekolekcji. Continue reading