4 Paź / 2018

Pielgrzymka UPJPII

Zgodnie z tradycją studenci i profesorowie Uniwersytetu Jana Pawła II rozpoczynają rok akademicki pielgrzymką do Sanktuarium Jana Pawła II w Krakowie na Łagiewnikach. W tym roku wydarzenie to odbyło się we wtorek – 2 października. […]

Uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez ks. bp  Enrico dal Covolo SDB, 1 października, rozpoczęliśmy nowy rok formacyjno-akademicki.  Uroczystości przebiegały w klimacie 100-lecia obecności salezjanów na Łosiówce. […]

Na początku każdego roku warto na moment zatrzymać się, aby w naszej pracy wyeliminować element przypadku. Czas programacji to nie tylko uzupełnianie kalendarza. Te kilka dni to przede wszystkim spotkanie całej wspólnoty, wzajemne słuchanie i mówienie, modlitwa i rozeznawanie, w końcu podejmowanie decyzji. […]

Na całym świecie jest obecnie około 950 tys. osób konsekrowanych, natomiast w Polsce  jest blisko 35 tys. Z tych liczb można wywnioskować, że co tysięczny Polak czy Polka jest osobą konsekrowaną. Wszystkie te osoby oddają się Panu Bogu, by jeszcze lepiej służyć ludziom. […]

Konstytucje Salezjańskie mówią, że „profesja zakonna jest znakiem spotkania miłości: Boga, który powołuje i ucznia, który odpowiada, oddając się całkowicie Jemu i braciom”. Po kilku latach formacji nasi współbracia postanowili związać się z Towarzystwem Salezjańskim na zawsze poprzez złożenie profesji wieczystej, aby służyć Bogu i młodzieży. […]

23 Cze / 2018

Być świadkiem!

Zakończenie roku akademickiego jest dogodnym czasem na podsumowania. Bardzo dobrze temu sprzyja czas, który możemy poświęcić na rozmyślanie, modlitwę i dziękczynienie Bogu za to wszystko co od Niego otrzymaliśmy. Najlepszym momentem na to jest miesięczny dzień skupienia. […]

19 Cze / 2018

Nowa Ewangelizacja

W Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie od 15 do 16 czerwca odbywały się warsztaty ewangelizacyjno – charyzmatyczne dla wspólnoty seminaryjnej. Zajęcia prowadził  ks. Artur Godnarski, który jest koordynatorem  Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – Przystanek Jezus oraz Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Wraz z ks. Arturem na Łosiówkę przybyli również dwaj członkowie Wspólnoty św. Tymoteusza: br. Mateusz Warda i br. John Paul z Malezji. […]

18 Cze / 2018

Srebrny jubileusz!

Bóg wzywa ludzi do szczególnych zadań w Kościele i świecie. Tym wezwaniem jest kapłaństwo. Powołany staje się głosicielem Dobrej Nowiny i udziela sakramentów swoim braciom przez co prowadzi ich do Boga. Za ten dar kapłaństwa, 17 czerwca, wyrażała swoją wdzięczność nasza wspólnota. […]

Sakrament święceń udzielony kandydatom do kapłaństwa jest darem dla Kościoła, który pragnie uczestniczyć i przedłużać misję Chrystusa na ziemi. […]

1 Cze / 2018

Boże Ciało

W czwartek po uroczystości Trójcy Świętej obchodzimy uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wyrosła ona z pobożności eucharystycznej, która rozwijała się szczególnie na Zachodzie od przełomu XI i XII wieku. […]