„Dobry Pasterz oddaje życie za owce” – tak brzmi tytuł tegorocznego Misterium Męki Pańskiej wystawianego na salezjańskiej scenie teatralnej przy ulicy Tynieckiej 39. Tak jak w ostatnich latach reżyserii podjął się Marcin Kobierski. […]

19 Cze / 2018

Nowa Ewangelizacja

W Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Krakowie od 15 do 16 czerwca odbywały się warsztaty ewangelizacyjno – charyzmatyczne dla wspólnoty seminaryjnej. Zajęcia prowadził  ks. Artur Godnarski, który jest koordynatorem  Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej – Przystanek Jezus oraz Sekretarz Zespołu Konferencji Episkopatu Polski do spraw Nowej Ewangelizacji. Wraz z ks. Arturem na Łosiówkę przybyli również dwaj członkowie Wspólnoty św. Tymoteusza: br. Mateusz Warda i br. John Paul z Malezji. […]