Uroczystą Mszą świętą celebrowaną przez ks. bp  Enrico dal Covolo SDB, 1 października, rozpoczęliśmy nowy rok formacyjno-akademicki.  Uroczystości przebiegały w klimacie 100-lecia obecności salezjanów na Łosiówce. […]

Wdzięczność powinna być cechą chrześcijańskiego serca. Jako salezjanie księdza Bosko staramy się praktykować tę cnotę. Przykładem postawy pełnej wdzięczności i szacunku są coroczne odwiedziny sióstr karmelitanek, które mieszkają w klasztorze przy ulicy M. Kopernika 44 w Krakowie. […]

Jak co roku, 1 października, jednych weseli i ekscytuje, innych napawa zniechęceniem i rozrzewnieniem z powodu kończących się wakacji. Jednak studenci i tak dłużej mogą cieszyć się letnim wypoczynkiem niż uczniowie szkół różnych typów, którzy swój nowy rok szkolny rozpoczęli miesiąc wcześniej!  A zatem… Do boju! […]