Salezjanie w swym codziennym zawierzeniu Maryi proszą Ją, by pomagała im dochować wierności Ojcu Świętemu. […]

W dniu 1-go marca, kiedy pamiętamy w naszej Ojczyźnie o Żołnierzach Wyklętych, nasza seminaryjna wspólnota przeżywała swój Kwartalny Dzień Skupienia. Przeprowadził je dla nas nasz współbrat ks. Andrzej Gołębiowski SDB. […]

25 Lis / 2018

Dni odnowy ducha

We współczesnym świecie trudno o chwilę na pobycie „sam na sam” z Panem Bogiem. Zabieganie, tysiące spraw na głowie sprawiają, że niemożliwym się wydaje wytchnienie i spotkanie się w ciszy z Jezusem. […]

Połączenie pracy wychowawczej św. Jana Bosko z turyńską młodzieżą i pomocy najuboższym mieszkańcom Krakowa, której doświadczali od św. Alberta Chmielowskiego było tematem przewodnim ubiegłego kwartalnego dnia skupienia. […]

Kwartalny dzień skupienia – to szczególny moment w życiu każdej wspólnoty salezjańskiej. Jest to czas nawrócenia i powrotu do trwania w obecności Bożej. Właśnie taki moment, swojej duchowej odnowy, 10 grudnia przeżyła wspólnota salezjańska na Łosiówce. […]

28 Maj / 2016

Gotowi na odejście…

Dni skupienia to dla nas salezjanów okazja nie tylko do wysłuchania konferencji, pójścia do spowiedzi i adorowania Pana w Najświętszym Sakramencie. Każdy z takich dni to tak naprawdę czas przygotowania się na spotkanie z Bogiem w wieczności. Taki jest sens, jaki zostawił nam nasz założyciel św. Jan Bosko nazywając te szczególnie momenty naszego życia ćwiczeniem dobrej śmierci. […]