29 Maj / 2018

Nowi prezbiterzy!

Salezjanin kapłan jest znakiem Chrystusa Pasterza, zwłaszcza przez głoszenie Ewangelii i sprawowanie sakramentów. W sobotę, 26 maja, czterech salezjanów przyjęło święcenia prezbiteratu, które są uwieńczeniem wieloletniej formacji salezjańskiej współbraci przygotowujących się do kapłaństwa. […]

Sakrament namaszczenia chorych to misterium Kościoła, które po Soborze Watykańskim II przeżywa swój renesans. Niestety wciąż, w rozumieniu wielu osób jest raczej „ostatnim namaszczeniem” niż sakramentem uzdrowienia, przeznaczonym dla cierpiących a nie jedynie dla konających. Jemu właśnie poświęcone zostało XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne -„Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś”, zorganizowane w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. […]

W naszym bratnim salezjańskim seminarium w Lądzie zainaugurowano rok akademicko-formacyjny 2016/2017. W tym wydarzeniu wzięli udział salezjanie z Łosiówki na czele z ks. dyrektorem Dariuszem Kozłowskim SDB i ks. Andrzejem Rolnikiem – kierownikiem studiów. […]