Mińsk, Szczecin, Wrocław, Czerwińsk nad Wisłą, Rzeszów i Krostyszew – to miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów, jednak w tym roku coś je połączyło.  Właśnie w tych miejscach wybrzmiały słowa: „ślubuję na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich”. Młodzi salezjanie postanowili już nie na rok, dwa czy trzy ale na zawsze związać się z Towarzystwem świętego Franciszka Salezego i bezwarunkowo oddać swoje życie Bogu. […]

Ksiądz Bosko mawiał, że powołanych do zgromadzenia salezjańskiego przyprowadza Maryja. Dla podkreślenia tego faktu, wydarzenia związane z naszą formacją staramy się łączyć z uroczystościami ku Jej czci. Dlatego to właśnie 8 grudnia br. posługę akolitatu przyjęło dwunastu naszych współbraci: […]

21 Lis / 2016

Viva Cristo Rey!

Każde królestwo, również to Boże potrzebuje ludzi, którzy oddadzą się na wyłączną służbę Królowi i będą pomagać swoim współsługom w wypełnianiu poleceń władcy. Takimi osobami w Kościele są z pewnością osoby zakonne oraz kapłani. Doświadczenie powołania zakonnego i kapłańskiego jest doświadczeniem Boga, który króluje w życiu powołanego. W tym duchu reprezentanci wspólnoty salezjańskiej naszego seminarium wzięli udział w centralnych uroczystościach uznania panowania Chrystusa w naszym życiu osobistym, społecznym i politycznym, które odbyły się w krakowskich Łagiewnikach 19 listopada 2016 r. […]

Sakrament namaszczenia chorych to misterium Kościoła, które po Soborze Watykańskim II przeżywa swój renesans. Niestety wciąż, w rozumieniu wielu osób jest raczej „ostatnim namaszczeniem” niż sakramentem uzdrowienia, przeznaczonym dla cierpiących a nie jedynie dla konających. Jemu właśnie poświęcone zostało XXX Lądzkie Sympozjum Liturgiczne -„Świadomość sakramentu chorych wczoraj i dziś”, zorganizowane w Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Salezjańskiego w Lądzie. […]

4 Cze / 2016

60 lat kapłaństwa

Kapłaństwo jest miłością Najświętszego Serca Jezusowego
(Św. Jan Maria Vianney)

Sentencję tę, zaczerpniętą z wypowiedzi świętego proboszcza z Ars wciela w swoje życie salezjański kapłan Henryk Badura, który wraz ze wspólnotą seminaryjną i zaproszonymi gośćmi 3 czerwca świętował swoją sześćdziesiątą rocznicę święceń kapłańskich. […]

13043715_1047657841967245_8776593909015654458_n„65 lat, by przywrócić godność. Ale przywrócić godność nie panu majorowi Zygmuntowi Szendzielarzowi „Łupaszce”, pan pułkownik tę godność zawsze miał i nigdy jej nie utracił. (…)
[…]

IMG_20160413_130900Zajęcia w naszej Alma Mater stają się coraz ciekawsze. Nie tak dawno wykorzystywaliśmy język hebrajski w praktyce, a teraz mieliśmy okazję spotkać się z cywilizacją starożytną. W środę 13 kwietnia w seminarium odbył się nietypowy wykład języka łacińskiego połączony z możliwością zetknięcia się z przedmiotami pochodzącymi z pierwszych wieków chrześcijaństwa.  […]