Mińsk, Szczecin, Wrocław, Czerwińsk nad Wisłą, Rzeszów i Krostyszew – to miejscowości oddalone od siebie o setki kilometrów, jednak w tym roku coś je połączyło.  Właśnie w tych miejscach wybrzmiały słowa: „ślubuję na zawsze żyć w posłuszeństwie, ubóstwie i czystości, według drogi ewangelicznej wytyczonej w Konstytucjach salezjańskich”. Młodzi salezjanie postanowili już nie na rok, dwa czy trzy ale na zawsze związać się z Towarzystwem świętego Franciszka Salezego i bezwarunkowo oddać swoje życie Bogu. […]

Ksiądz Bosko mawiał, że powołanych do zgromadzenia salezjańskiego przyprowadza Maryja. Dla podkreślenia tego faktu, wydarzenia związane z naszą formacją staramy się łączyć z uroczystościami ku Jej czci. Dlatego to właśnie 8 grudnia br. posługę akolitatu przyjęło dwunastu naszych współbraci: […]

22 Lis / 2016

Zabawić czy zbawić?

Zabawić czy zbawić – człowiek na ścieżkach kultury i wiary. Pod takim hasłem odbyło się, w dniach 17-18 października, XXXII Ogólnopolskie Forum Młodych. Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu wypełniła się studentami teologii z rożnych stron Polski oraz młodzieżą z wrocławskich liceów. […]