6 Paź / 2019

Pycha i pokora

Gardzę Bogiem! Gardzę innymi ludźmi! Gardzę ich prawami! Efektu takiej postawy łatwo się domyślić. Pisze o niej prorok Habakuk: zło i nieprawość, ucisk i przemoc, spory i waśnie. Wypisz, wymaluj nasz współczesny świat. […]

Ewangelia: Łk 16, 19 – 31

Każdemu z nas nie jest obcy widok ludzi bezdomnych, biednych czy opuszczonych… Chodząc po krakowskich plantach często możemy spotkać takich ludzi. Zbliżając się do nich, często rodzi się pytanie: czy zaczepi mnie, czy będzie znowu chciał jakieś pieniądze? I od razu pojawia się myśl, jak zmienić drogę, aby tylko się z nimi nie spotkać… […]