Salezjanie w swym codziennym zawierzeniu Maryi proszą Ją, by pomagała im dochować wierności Ojcu Świętemu. […]