Sakrament święceń udzielony kandydatom do kapłaństwa jest darem dla Kościoła, który pragnie uczestniczyć i przedłużać misję Chrystusa na ziemi. […]

10 Cze / 2017

Prymicje na Łosiówce

W święto Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana – 8.06 –  nasi bracia neoprezbiterzy  sprawowali Eucharystię prymicyjną w naszej wspólnocie! W to wyjątkowe święto w rektoracie przy „Łosiówce” dziesięciu nowo wyświęconych salezjanów dziękowało za czas, który przygotował ich do służby kapłańskiej. […]

3 Cze / 2016

Prymicje na Łosiówce

1 czerwca 2016 roku był na Łosiówce dniem szczególnym. A wszystko za sprawą naszych nowo wyświęconych współbraci, którzy tego dnia odprawili Mszę świętą prymicyjną w kościele rektoralnym pod wezwaniem Maryi Wspomożycielki Wiernych. […]