„W ciągu całej formacji początkowej należy kłaść nacisk zarówno na studia jak i na działalność duszpasterską właściwą naszemu posłannictwu” głosi artykuł 115 Konstytucji Towarzystwa Salezjańskiego. […]

IMG_20160413_130900Zajęcia w naszej Alma Mater stają się coraz ciekawsze. Nie tak dawno wykorzystywaliśmy język hebrajski w praktyce, a teraz mieliśmy okazję spotkać się z cywilizacją starożytną. W środę 13 kwietnia w seminarium odbył się nietypowy wykład języka łacińskiego połączony z możliwością zetknięcia się z przedmiotami pochodzącymi z pierwszych wieków chrześcijaństwa.  […]